Valné zhromaždenie

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory architektov,

predstavenstvo SKA zverejňuje návrh úpravy vnútorných predpisov komory – návrh novely Štatútu SKA a návrh novely Disciplinárneho poriadku SKA – na pripomienkové konanie, ktoré budú následne prerokované na Valnom zhromaždení 20. mája 2017 v Bratislave.

Svoje pripomienky k jednotlivým prerokovaným materiálom môžete zasielať mailom (komarch@komarch.sk) najneskôr do 28. apríla 2017.

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov Vám súčasne predkladá zoznam kandidátov na členov predstavenstva SKA a disciplinárnej komisie SKA spolu s volebným programom kandidátov.

 

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda Slovenskej komory architektov

 

Prílohy:

  SKA - Štatút novela KV (201,5 KiB, 4 stiahnutí)

  SKA - Štatút - Dovodova sprava KV (196,7 KiB, 3 stiahnutí)

  SKA - Disciplinárny poriadok novela KV a zdôvodnenie (189,6 KiB, 3 stiahnutí)

  Zoznam kandidátov do Predstavenstva SKA a volebné programy (608,3 KiB, 7 stiahnutí)

  Zoznam kadidátov do Disciplnárnej komisie SKA a volebné programy (551,6 KiB, 7 stiahnutí)