VZ

 

Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov 2017

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

predstavenstvo Slovenskej komory architektov zvoláva Valné zhromaždenie SKA na 20. mája 2017 do Bratislavy. Chcel by som preto požiadať všetkých Vás, ktorí by ste mali záujem svoje  skúsenosti zúročiť v prospech našej stavovskej organizácie a tým aktívne pôsobiť v orgánoch komory, aby ste vyplnili kandidátnu listinu (v prílohe) a spolu s fotografiou a krátkym volebným programom zaslali úradu komory poštou alebo mailom (komarch@komarch.sk)  najneskôr do 28. februára 2017.

Zároveň Vás chcem informovať, že všetky materiály, ktoré budú prerokovávané na valnom zhromaždení budú uverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovom sídle komory. Vaše pripomienky k jednotlivým prerokovávaným materiálom následne budete môcť zasielať mailom (komarch@komarch.sk) najneskôr do 28. apríla 2017.

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda

   Zoznam kandidatov do Predstavenstva SKA (181,6 KiB, 2 stiahnutí)

  Zoznam kandidatov do Disciplinárnej komisie SKA (180,9 KiB, 1 stiahnutí)