Členské príspevky

 

2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA (281,1 KiB, 316 stiahnutí)

  Členské príspevky 2017 - dobrovoľný člen (279,2 KiB, 63 stiahnutí)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 195 stiahnutí)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 62 stiahnutí)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 322 stiahnutí)


  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 591 stiahnutí)


  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 stiahnutí)


  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 stiahnutí)


  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 187 stiahnutí)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 312 stiahnutí)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 894 stiahnutí)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 268 stiahnutí)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 582 stiahnutí)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 540 stiahnutí)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 463 stiahnutí)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 882 stiahnutí)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 540 stiahnutí)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 494 stiahnutí)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 863 stiahnutí)