Podujatia zaradené do SVA

Dátum udalosť organizátor typ
27/04/2017
0:00
„Less is more“ - ako IT technológie menia prax architekta
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
ŠTOR CAD - GRAITEC C
25/05/2017 - 26/05/2017
0:00
19. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2017
Hotel Patria, Vysoké Tatry
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Slovenská komora stavebných inžinierov, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., ŠÁLA-MODI, Praha, Česká republika, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť B
22/06/2017 - 23/06/2017
0:00
Konferencia reSITE 2017
Forum Karlín Praha, Praha
reSITE B
06/09/2017
8:00 - 16:45
Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky
Úrad SKA, Bratislava
Slovenská komora architektov A

Zoznam podujatí SVA pre rok 2017:

  Zoznam podujatí SVA pre rok 2017 (533,7 KiB, 994 stiahnutí)

Typ podujatia (počet kreditov):
A. Podujatie organizované SKA v rámci SVA (20 kreditov)
B. Podujatie spoluorganizované/pod záštitou SKA (10 kreditov)
C. Ostatné podujatia (5 kreditov)

 

Prehľad podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci celoživotného vzdelávania Slovenskej komory architektov v období rokov 2011 až 2016:

  Schválené podujatia SVA v roku 2011 (642,1 KiB, 188 stiahnutí)

  Schválené podujatia SVA v roku 2012 (150,8 KiB, 174 stiahnutí)

  Schválené podujatia SVA v roku 2013 (43,8 KiB, 192 stiahnutí)

  Schválené podujatia SVA v roku 2014 (37,6 KiB, 253 stiahnutí)

  Schválené podujatia SVA v roku 2015 (229,7 KiB, 286 stiahnutí)

  Schválené podujatia SVA v roku 2016 (432,6 KiB, 58 stiahnutí)