Zoznam spracovateľov súťažných podmienok a porotcov

Komora vedie zoznam spracovateľov súťažných podmienok a porotcov, z ktorého prednostne ponúka vyhlasovateľom na ich žiadosť návrhy na spracovateľov súťažných podmienok a na členov porôt (podľa článku 20 Súťažného poriadku SKA platného od 1. júla 2016).

 

1, Zoznam spracovateľov súťažných podmienok pre architektonické súťaže (A), urbanistické súťaže (B) a pre súťaže v oblasti tvorby krajiny (C):

FENCLOVÁ Ľubica, Ing. arch. Bratislava A, B
LICHVÁROVÁ Mária, Ing. arch. Akad. arch. Bratislava A, B
MORAVČÍK Štefan, Ing. arch. Selce  A, B
PETRÁŠ Michal , Ing. arch. Bratislava  A
SEPŠI Branislav, Ing. arch. Bratislava A, B
SCHLEICHER, Alexander , doc. Ing. arch.,  PhD. Bratislava A, B
ŠOLTÉS Jozef, Ing. arch. Bratislava A, B

 

2, Zoznam porotcov:

GÜRTLER Andrej, Ing. arch. Bratislava  A, B, C
JANČOK Martin, Ing. arch. Bratislava  A, B
MAČÁKOVÁ Eva, Ing. arch. Košice A, B
MALINOVSKÝ Viktor, Ing. arch. Košice B
FENCLOVÁ Ľubica, Ing. arch. Bratislava A, B
LICHVÁROVÁ Mária, Ing. arch. Akad. arch. Bratislava A, B
MORAVČÍK Štefan, Ing. arch. Selce A, B
PETRÁŠ Michal , Ing.  arch. Bratislava A
SEPŠI Branislav, Ing. arch. Bratislava A, B
SCHLEICHER, Alexander , doc. Ing. arch.,  PhD. Bratislava A, B
ŠOLTÉS Jozef, Ing. arch. Bratislava  A, B

(Zoznamy sú aktualizované k 1. júlu 2016.)