Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

Úrad Slovenskej komory architektov pravidelne usporadúva pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok.

Program seminára s prihláškou nájdete v prílohe.

Termíny seminárov sú plánovaný na 7. 2. 2017 a 6. 9. 2017.

Ing. Oľga Miháliková
zástupkyňa riaditeľky úradu Slovenskej komory architektov

Prílohy:

  Program seminára (376,1 KiB, 587 stiahnutí)

  Prihláška (49,5 KiB, 433 stiahnutí)