Trenčín – mesto na rieke

MESTO TRENČÍN S PODPOROU
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Swiss-Slovak Cooperation Programme
financovaného z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu SR

v y h l a s u j e

ku dňu 31.januára 2014 medzinárodnú verejnú anonymnú ideovú urbanistickú súťaž s predmetom

TRENČÍN – MESTO NA RIEKE

  Informačný list (63,0 KiB, 718 stiahnutí)

  Sutazne-podmienky.pdf (892,2 KiB, 902 stiahnutí)

  Competition-Conditions.pdf (892,6 KiB, 932 stiahnutí)