Tlačivá

  Prihláška za dobrovoľného člena (41,5 KiB, 1 086 stiahnutí)

  Všeobecné podmienky platenia príspevkov na činnosť orgánov komory (12,2 KiB, 1 154 stiahnutí)

  Tlačivo - Žiadosť na skúšku (97,0 KiB, 2 700 stiahnutí)

  Prehľad právnych predpisov ku skúške (29,5 KiB, 2 772 stiahnutí)

  Žiadosť o overenie súťažných podmienok (41,5 KiB, 805 stiahnutí)

  účtovný doklad - autorizačná skúška (33,0 KiB, 856 stiahnutí)

  Ziadosť o zapísanie do zoznamu AA (43,0 KiB, 320 stiahnutí)

  Ziadosť o zapísanie do zoznamu KA (43,5 KiB, 204 stiahnutí)

  Žiadosť o registráciu HA (58,5 KiB, 246 stiahnutí)

  Žiadosť o registráciu HKA (59,0 KiB, 197 stiahnutí)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 540 stiahnutí)