Tlačivá

  Prihláška za dobrovoľného člena (41,5 KiB, 1 067 stiahnutí)

  Všeobecné podmienky platenia príspevkov na činnosť orgánov komory (12,2 KiB, 1 143 stiahnutí)

  Tlačivo - Žiadosť na skúšku (97,0 KiB, 2 655 stiahnutí)

  Prehľad právnych predpisov ku skúške (29,5 KiB, 2 741 stiahnutí)

  Žiadosť o overenie súťažných podmienok (41,5 KiB, 796 stiahnutí)

  účtovný doklad - autorizačná skúška (33,0 KiB, 825 stiahnutí)

  Ziadosť o zapísanie do zoznamu AA (43,0 KiB, 305 stiahnutí)

  Ziadosť o zapísanie do zoznamu KA (43,5 KiB, 197 stiahnutí)

  Žiadosť o registráciu HA (58,5 KiB, 228 stiahnutí)

  Žiadosť o registráciu HKA (59,0 KiB, 188 stiahnutí)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 518 stiahnutí)