Ostatné predpisy

  ÚHRADY ZA VÝKONY SKA (56,0 KiB, 428 stiahnutí)


  ÚHRADY ZA VÝKONY SKA (227,2 KiB, 444 stiahnutí)


  Náhrady za výkony v prospech Slovenskej Komory Architektov (86,0 KiB, 944 stiahnutí)


  Náhrady za výkony v prospech Slovenskej Komory Architektov (210,6 KiB, 562 stiahnutí)


  Pravidlá podpory jubilantov (36,5 KiB, 258 stiahnutí)


  Pravidlá podpory jubilantov (189,5 KiB, 556 stiahnutí)


  Metodické odporúčanie na výpočet honoráru architekta (486,4 KiB, 5 938 stiahnutí)
  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 994 stiahnutí)