Ostatné predpisy

  ÚHRADY ZA VÝKONY SKA (56,5 KiB, 453 stiahnutí)


  ÚHRADY ZA VÝKONY SKA (295,7 KiB, 471 stiahnutí)


  Náhrady za výkony v prospech Slovenskej Komory Architektov (86,0 KiB, 966 stiahnutí)


  Náhrady za výkony v prospech Slovenskej Komory Architektov (210,6 KiB, 584 stiahnutí)


  Pravidlá podpory jubilantov (36,5 KiB, 258 stiahnutí)


  Pravidlá podpory jubilantov (189,5 KiB, 585 stiahnutí)


  Metodické odporúčanie na výpočet honoráru architekta (486,4 KiB, 6 204 stiahnutí)
  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 090 stiahnutí)