Výbory

 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov 2. júna 2015 zriadilo na obdobie od júna 2015 do mája 2017 tieto výbory a pracovné skupiny:

 

Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie:    

Predseda: Ing. arch. Rudolf Žákovský (BA)

Podpredseda: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (BA)

Členovia: Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD. (KE)

Ing. arch. Martin Pavelek (ZA)

Ing. Ing. arch. Anton Reitzner (KE)

Ing. arch. Tomáš Sobota (BB)

Ing. arch. Viera Šottníková (MT) (dobrovoľný člen SKA)

Ing. arch. Jozef Šoltés (BA)

 

Výbor pre krajinných architektov:

Predseda: Ing. Eugen Guldan, PhD. (BA)

Členovia: Ing. Zoltán Balko (NR)

Ing. Miriam Heinrichová, PhD. (BA)

Ing. Magdaléna Horňáková (BA)

Ing. Štefan Lančarič, PhD. (NR)

Ing. arch. Ján Sekan (KE)

Ing. Eva Wernerová (PN)

 

Výbor pre profesijné vzdelávanie:

Predseda: Ing. arch. Ľubomír Závodný (BA)

Členovia: Ing. arch. Zoltán Holocsy (BA)

doc. Ing. arch.   Ľubica Vitková, PhD. (BA)

prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD. (KE)

 

Výbor pre mediálne aktivity a redakčnú radu:       

Predsedníčka: Ing. arch. Katarína Viskupičová (TT)

Členovia: Ing. arch. Martin Jančok (BA)

Ing. arch. Peter Lényi (BA)

Ing. arch. Štefan Moravčík (BB)

Ing. arch. Pavol Paňák (BA)

 

Pracovná skupina pre prípravu legislatívy: 

Vedúci: Ing. arch. Juraj Šujan  (BA)

Členovia: Ing. arch. Kornel Kobák (BA)

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč (BA)

Ing. arch. Imrich Pleidel (SA)

 

Pracovná skupina pre energeticky udržateľnú architektúru:                   

Vedúci: Ing. arch. P. Paňák (BA)

Členovia: Ing. arch. Pavol Pokorný (BA)

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (BA)

 

Pracovná skupina pre štandardy výkonov architektov:     

Vedúci: Ing. arch. Kornel Kobák (BA)

Členovia: Ing. arch. Ivan Masár (BA)

Ing. arch. Štefan Moravčík (BB)

Ing. arch. Imrich Pleidel (SA)

Ing. arch. Tibor Zelenický (NR)

 

Pracovná skupina pre urbanizmus a územné plánovanie:                                                           

Predseda: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč (BA)

Členovia: Ing. arch. Vladimír Hrdý (BA)

Ing. arch. Ľubomír Keleman (BB)

Ing. arch. Pavel Kropitz (ZA)

Ing. arch. Viktor Malinovský (KE)

Ing. arch. Jela Plencnerová (BA)

 

Agenda pre zahraničné vzťahy:      

Zodpovedný: Ing. arch. Martin Jančok (BA) – zodpovedný

Členovia: Ing. arch. Martin Drahovský (KE)

Ing. arch. Kornel Kobák (BA)