5. uznesenie (z 16. decembra 2015)

  Uznesenie-P-151216.pdf (145,7 KiB, 108 stiahnutí)


  Priloha-c.-1-Zmena-Nahrad-za-vykony-v-prospech-SKA.pdf (207,9 KiB, 89 stiahnutí)

  Priloha-c.-2-porota-CEZAAR-2016.pdf (126,0 KiB, 111 stiahnutí)

  Priloha-c.-3-Harmonogram-zasadnuti-predstavenstva-na-I.-polrok-2016.pdf (138,7 KiB, 83 stiahnutí)

  Priloha-c.-4-Terminy-seminarov-a-aut.skusok-2016.pdf (193,3 KiB, 119 stiahnutí)

  Priloha-c.-5-ZSC-I.-stvrtrok-2016.pdf (123,9 KiB, 135 stiahnutí)

  Priloha-c.-6-RAD.pdf (134,6 KiB, 113 stiahnutí)