19. medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2017

Načítanie mapy…

Dátum/čas
Dátum - 25/05/2017 - 26/05/2017
0:00

Miesto konania
Hotel Patria

Organizátor
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Slovenská komora stavebných inžinierov, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., ŠÁLA-MODI, Praha, Česká republika, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

Typ podujatia
B


Tematické okruhy konferencie:

1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov

2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpečujúce znižovanie potreby tepla na vykurovanie a chladenie

3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov

4. Dobré príklady navrhovania a zhotovenia budov smerujúcich k budovám s takmer nulovou potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum, prednášky zverejnené v zborníku a posterovú sekciu.

 

Pozvánka

Záväzná prihláška

Záväzná prihláška