Slovenská komora architektov

Ing.arch. Michal Pasiar

Registračné číslo:
1448 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
0911361953
+421903423097
poslať e-mail  www.acreatelier.com