Slovenská komora architektov

Ing.arch. Miroslav Drahoš

Registračné číslo:
Vyčiarknutý
Miesto pôsobenia:
Lozorno
Kontakt:
+421902397573
poslať e-mail
Účasti v porote:
Viedenská cesta