Slovenská komora architektov

Ing.arch. Andrej Gürtler

Registračné číslo:
0212 AA
Miesto pôsobenia:
Bratislava
Kontakt:
62801565
+421903240676
poslať e-mail  www.atypprojekt.sk 
Ocenenia:
CE ZA AR, Cena Dušana Jurkoviča