Slovenská komora architektov

Ing. arch. Ivan Príkopský

Registračné číslo:
2265 AA
Miesto pôsobenia:
Bernolákovo