Cech architektov mesta Bardejov vyzýva svoju samosprávu k obstarávaniu projektov formou súťaže návrhov

Postaviť v meste priemernú alebo nadpriemernú, funkčnú či nefunkčnú verejnú stavbu vyjde častokrát zhruba na rovnaké peniaze. Architekti sa snažia v posledných rokoch ukázať samosprávam na Slovensku, že zorganizovať architektonickú súťaž, z ktorej vyjdú kvalitné nadčasové diela už nie je ničím ojedinelým.
Cech architektov mesta Bardejov vyzýva ku zmene aj vo svojej samospráve.

Pokračovať v čítaní

výsledky súťaže na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana v Trnave

Do súťaže sa zapojilo 8 autorských kolektívov. Zasadnutie poroty prebehlo vzhľadom na protipandemické opatrenia  prostredníctvom online videokonferencie 13. októbra 2020. Hodnotiaca komisia súťaže v zložení: Ivan Príkopský, Ivana Pasečná, Michal Marcinov, Ondrej Horváth a Jarmila Garaiová rozhodla o výslednom poradí návrhov nasledovne: Pokračovať v čítaní

Uznávanie odborných kvalifikácií súvisiace s vystúpením UK z EÚ

V súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva 31. januára 2020 z Európskej únie platí:

Hoci sa už od 1. januára 2021 smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií nebude uplatňovať, dojednania stanovené v uvedenej smernici zostávajú v platnosti až do konca prechodného obdobia (do 31. decembra 2020), a to vrátane ustanovení o automatickom uznávaní, uznávaní podľa všeobecného systému a dočasnom alebo príležitostnom poskytovaní služieb. Pokračovať v čítaní

SKA naďalej trvá na obstarávaní projektu novej Univerzitnej nemocnice na Rázsochách súťažou návrhov

I. podpredseda SKA – Kornel Kobák, predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie pri predstavenstve SKA – Rudolf Žákovský a delegáti úradu SKA sa stretli vo štvrtok 8. októbra so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR za účelom prerokovania možnosti participácie architektov na dlho plánovanej výstavbe novej Univerzitnej nemocnice na bratislavských Rázsochách. Pokračovať v čítaní

CEZAAR