Správy

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Mesto Košice a občianske združenie Mlynský náhon vyhlasuje krajinársko-urbanistickú, projektovú, dvojetapovú súťaž návrhov realizovanú formou súťažného dialógu pod názvom: “Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach”. Hlavný cieľom súťaže je transformácia oblasti koryta bývalého Mlynského náhonu v centre mesta Košice na významný mestský oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom, ktorý vytvára podmienky na rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.

Pokračovať v čítaní

Rokovanie zástupcov SKA s ministerkou kultúry Mgr. Natáliou Milanovou

Na pozvanie ministerky kultúry sa na pôde Ministerstva kultúry SR (MK SR) uskutočnilo stretnutie Slovenskej komory architektov s vedením ministerstva. Na rokovaní SKA zastupovali 1. podpredseda SKA Kornel Kobák a predseda správnej rady Inštitútu SKA Pavol Paňák. Za MK SR sa stretnutia zúčastnili ministerka kultúry Mgr. Natália Milanová, štátny tajomník 1 MK SR Mgr. Radoslav Kutaš a poradca ministerky kultúry Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD. z Inštitútu kultúrnej politiky (IKP).
Pokračovať v čítaní

Ukončenie vydávania tlačového časopisu ALFA

Vážené architektky, vážení architekti,

dovoľujeme si Vás informovať, že náš fakultný vedecký časopis ALFA – Architektonické listy Fakulty architektúry STU po 24  rokoch vydávania završuje svoju existenciu v tlačenej podobe. Od roku 2020 sme spustili internetové webové stránky časopisu, v prípade záujmu si články môžete prečítať na linku: https://alfa.stuba.sk/.

Pokračovať v čítaní