Výsledky krajinársko-urbanistickej súťaže Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Vyhlasovateľ oznámil výsledky druhého kola rozsiahlej súťaže formou súťažného workshopu na riešenie transformácie štrnásť hektárovej zóny v širšom centre mesta Košice. Ako zhodnotila porota: “všetky návrhy je možné považovať za veľmi kvalitné a tento typ súťaže na tak komplikované a špecifické zadanie sa preukázal ako ideálna voľba.” Súťaž priniesla pre mesto inšpiratívne návrhy, ktoré vnesú do diskusie o ďalšom rozvoji lokality i celého mesta mnoho podnetov.

Pokračovať v čítaní

Hlavné mesto SR Bratislava zverejnila výsledky výberového konania na zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu

Verejné priestory budú pre hlavné mesto navrhovať a projektovať oceňované architektonické tímy. Vo verejnej súťaži na spolupracujúce ateliéry porota hodnotila kvalitu doterajších realizácií a nevyberala len na základe najnižšej ceny. Na mestských zadaniach tak budú pracovať architekti v minulosti ocenení alebo nominovaní na cenu Slovenskej komory architektov CE ZA AR. Pokračovať v čítaní

Manuál verejných priestorov Hlavného mesta Bratislavy

Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil Manifest verejných priestorov, ktorý predstavuje a vysvetľuje hodnoty, na akých chce mesto tvoriť a obnovovať verejné priestory, ktoré slúžia všetkým obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy.  Manuál verejných priestorov je dokument, ktorý reaguje na dlhodobo zanedbávanú tému. Bratislava si uvedomuje význam verejných priestorov a ich vplyv na kvalitu života. Cieľom dokumentu nie je stanoviť legislatívne rámce, ale umožniť zlepšenie súčasného stavu. Pokračovať v čítaní

Výsledky súťaže – Premena slovenského gymnázia v Revúcej

Historická budova a jej areál by sa mal v budúcnosti zmeniť na interaktívnu audiovizuálnu zážitkovú expozíciu. Súťažiaci mali priniesť komplexný názor na urbanistické riešenie areálu, architektonické riešenie objektu, ale tiež dizajnérske stvárnenie interiérov, návrhy expozícií, formát moderných multimédií a vizuálne riešenie identity kultúrnej inštitúcie.

Pokračovať v čítaní

CEZAAR