Výsledky porovnávacej štúdie o architektonickej profesii v Európe 2020 (ACE)

Architektonická rada Európy zverejnila výsledky svojej porovnávacej štúdie o architektonickej profesii v Európe –Sector Study 2020. Do štúdie sa na výzvu Slovenskej komory architektov zapojili aj slovenskí architekti, členovia SKA, a tak môžeme so štvorročným odstupom opäť porovnávať parametre našej profesie s väčšinou európskych krajín. Pokračovať v čítaní

CEZAAR