Mesto Košice hľadá novú hlavnú architektku / nového hlavného architekta

Druhé najväčšie mesto Slovenska vyhlásilo výber na pozíciu hlavného architekta/ky. Útvar hlavného architekta je strešným pracoviskom pre tvorbu urbanistických a územno-plánovacích podkladov a vyjadrení k investičným zámerom. Jeho/jej úlohou bude aj vytvoriť a realizovať dlhodobú víziu transformácie útvaru na strategické pracovisko mesta Košice v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a tvorby mesta, ktoré je aktívne prítomné v tvorbe mestských politík, a bude úzko spolupracovať s analytickým zázemím magistrátu či inovatívnym projektom Citizen Experience and Well-being Institute spravovaným Creative Industry Košice.

Pokračovať v čítaní

Súťaž 4/2021 Obnova Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom

Mesto Partizánske v roku 2020 odstránilo z Námestia SNP budovu bývalého internátu, ktorá nebola súčasťou pôvodného urbanistického plánu a rozdeľovala námestie na dve časti. Odstránením budovy vzniklo námestie unikátnej veľkosti a mesto má záujem tento priestor spracovať tak, aby odrážalo historický odkaz funkcionalistickej architektúry a zároveň plnilo moderné funkcie, ktoré súčasný obyvateľ očakáva od centrálneho verejného priestoru.

Pokračovať v čítaní

súťaž 3/2021 Rekonštrukcia hotela Ďumbier

Mesto Brezno vyhlasuje verejnú, anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Rekonštrukcia hotela Ďumbier“. Účelom jednoetapovej, projektovej súťaže návrhov je nájsť na základe návrhu spracovateľa komplexnej rekonštrukcie hotela Ďumbier, ktorá spočíva v modernizácii ubytovacej časti, optimalizácii prevádzkovo-dispozičného riešenia a revitalizácii dvorovej časti v súlade s požiadavkami zadania.

Pokračovať v čítaní

Cena Miesa van der Rohe 2022 – nominovaní slovenskí architekti

Mies van der Rohe Award je ocenením Európskej únie za súčasnú architektúru, ktorú už vyše 30 rokov udeľuje Európska komisia, Európsky parlament a Nadácia Miesa van der Rohe v Barcelone.Vyhlasovanie laureátov, spomedzi 459 nominovaných diel zo 41 krajín, sa uskutoční v budúcom roku a toto sú postupujúce diela slovenských architektov. Pozrite si, ktoré uspeli aj v našom ocenení CE ZA AR. Pokračovať v čítaní

CEZAAR