Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova – výsledky súťaže

Spoločnosť Belevis, s.r.o. vyhlásila v máji 2020 jednokolovú architektonickú súťaž na architektonicko-prevádzkovú koncepciu svojho nového nitrianskeho sídla. “Takýto postup je v slovenských okolnostiach súkromného investorstva ešte stále nie obvyklým mechanizmom. Pritom je zrejmé, že je to východiskový logický krok zakladajúci optimálny efektívny výsledok s presahom do kultúry prostredia,” uviedol predseda poroty Pavel Paňák.

Pokračovať v čítaní

Cech architektov mesta Bardejov vyzýva svoju samosprávu k obstarávaniu projektov formou súťaže návrhov

Postaviť v meste priemernú alebo nadpriemernú, funkčnú či nefunkčnú verejnú stavbu vyjde častokrát zhruba na rovnaké peniaze. Architekti sa snažia v posledných rokoch ukázať samosprávam na Slovensku, že zorganizovať architektonickú súťaž, z ktorej vyjdú kvalitné nadčasové diela už nie je ničím ojedinelým.
Cech architektov mesta Bardejov vyzýva ku zmene aj vo svojej samospráve.

Pokračovať v čítaní

CEZAAR