Súťaž 4/2021 Obnova Námestia SNP a parku J. A. Baťu v Partizánskom

Mesto Partizánske v roku 2020 odstránilo z Námestia SNP budovu bývalého internátu, ktorá nebola súčasťou pôvodného urbanistického plánu a rozdeľovala námestie na dve časti. Odstránením budovy vzniklo námestie unikátnej veľkosti a mesto má záujem tento priestor spracovať tak, aby odrážalo historický odkaz funkcionalistickej architektúry a zároveň plnilo moderné funkcie, ktoré súčasný obyvateľ očakáva od centrálneho verejného priestoru.

Pokračovať v čítaní

súťaž 3/2021 Rekonštrukcia hotela Ďumbier

Mesto Brezno vyhlasuje verejnú, anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Rekonštrukcia hotela Ďumbier“. Účelom jednoetapovej, projektovej súťaže návrhov je nájsť na základe návrhu spracovateľa komplexnej rekonštrukcie hotela Ďumbier, ktorá spočíva v modernizácii ubytovacej časti, optimalizácii prevádzkovo-dispozičného riešenia a revitalizácii dvorovej časti v súlade s požiadavkami zadania.

Pokračovať v čítaní

CEZAAR