Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova – výsledky súťaže

Spoločnosť Belevis, s.r.o. vyhlásila v máji 2020 jednokolovú architektonickú súťaž na architektonicko-prevádzkovú koncepciu svojho nového nitrianskeho sídla. “Takýto postup je v slovenských okolnostiach súkromného investorstva ešte stále nie obvyklým mechanizmom. Pritom je zrejmé, že je to východiskový logický krok zakladajúci optimálny efektívny výsledok s presahom do kultúry prostredia,” uviedol predseda poroty Pavel Paňák.

Pokračovať v čítaní

výsledky súťaže na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana v Trnave

Do súťaže sa zapojilo 8 autorských kolektívov. Zasadnutie poroty prebehlo vzhľadom na protipandemické opatrenia  prostredníctvom online videokonferencie 13. októbra 2020. Hodnotiaca komisia súťaže v zložení: Ivan Príkopský, Ivana Pasečná, Michal Marcinov, Ondrej Horváth a Jarmila Garaiová rozhodla o výslednom poradí návrhov nasledovne: Pokračovať v čítaní

CEZAAR