Vyhlásenie súťaže – Bytový dom Parková

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a mestský podnik METRO a.s. vyhlasujú jednoetapovú, verejnú, anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Bytový súbor Parková“. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania – menší bytový dom v tichej lokalite bude určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. Postavených bude približne 24 bytových jednotiek, ktoré budú fungovať na komunitnom princípe – spoločná obývačka alebo kuchynka.

Pokračovať v čítaní

Vyhlásenie súťaže návrhov: Námestie SNP v Martine

Mesto Martin, v zastúpení Útvarom hlavného architekta, vyhlasuje verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na južné ukončenie centrálnej zóny mesta a komplexné riešenie Námestia SNP. Vymedzené územie zahŕňa pamiatkovo chránenú zónu, v južnej časti historického centra mesta a pešej zóny. Spolu s Námestím SNP spadá do predmetu riešenia aj časť územia pred Univerzitnou nemocnicou. Tento priestor je prirodzenou súčasťou historického centra. Cieľom súťaže návrhov je výber spracovateľa návrhu prestavby námestia SNP vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia. Pokračovať v čítaní

Nový Bulvár Žilina

Mesto Žilina vyhlasuje Urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg „Nový Bulvár Žilina“

Predmetné územie je frekventovaným verejným priestorom v exkluzívnej časti mesta, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Súčasné prostredie ulice je však už menej lukratívne, morálne a technicky zastarané. Cieľom súťažného dialógu je nájsť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice A. Bernoláka s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania Starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná. Zámerom Mesta Žilina je nájsť uchádzača. Pokračovať v čítaní

Výsledky súťaže na podobu Komenského parčíka v Bratislave

BRATISLAVA. Krajinársko-architektonickú súťaž na obnovu námestia vypísalo Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) na jar 2020. Zadanie pre súťaž vychádzalo okrem stavebno-technických podmienok aj z názorov a potrieb obyvateľov, ktorí sa zapojili do participácie. Minulý rok Metropolitný inštitút a hlavné mesto Komenského námestie oživili prvýkrát cez program počas letných mesiacov, vďaka čomu sme získali najmä od ľudí žijúcich v okolí alebo tých, čo prišli na program, vyše 1200 odpovedí na to, ako tento priestor dnes ľudia vnímajú, a čo by na tomto námestí chceli mať. Ľudia by na námestí chceli viac zelene, priestor na sedenie a komorný pokojný program.

“(..) Riešenie prostredníctvom kvalitnej architektonickej súťaže v kombinácii so zapojením verejnosti je príkladom, ako chceme pretvárať verejné priestory v Bratislave,“ povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

 

Pokračovať v čítaní

Nové hlavní nádraží Brno / Brno New Main Train Station

Termín pro podání žádostí o účast je prodloužena z 25.9.2020 na 30.9.2020. 

Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická dvoufázová užší projektová soutěž o návrh / International Urban Transport Architectural Two-Phase Restricted Competition The new main train station in Brno

Předmětem soutěže je návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně zastřešení a podoby nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní výpravní haly, podoby fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v podrobnosti urbanisticko-dopravní-architektonické studie.

Pokračovať v čítaní

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach

Mesto Košice a občianske združenie Mlynský náhon vyhlasuje krajinársko-urbanistickú, projektovú, dvojetapovú súťaž návrhov realizovanú formou súťažného dialógu pod názvom: “Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach”. Hlavný cieľom súťaže je transformácia oblasti koryta bývalého Mlynského náhonu v centre mesta Košice na významný mestský oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom, ktorý vytvára podmienky na rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.

Pokračovať v čítaní

CEZAAR