Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach – výsledky súťaže

Magistrát mesta Košice a ÚHA Košice vyhlásili v novembri minulého roka súťaž návrhov na obytný súbor s mestskými nájomnými bytmi, v prieluke na Jesenského ulici. Košice sú ďalším mestom, v ktorom prebehla súťaž na mestské nájomné bývanie a nasledovala dobrú prax súťaží na bytové súbory v Bratislave na uliciach Parková a  Terchovská.

Pokračovať v čítaní

Súťaž 12/2021 – Vízia rozvoja obce Bernolákovo

Obec Bernolákovo ako satelitné sídlo hlavného mesta presahuje počtom obyvateľov mnohé slovenské mestá.  Obec sa svoj dravý a málo koordinovaný rast snaží riešiť dvojetapovou súťažou formátu predkladanie ponuky s návrhom pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou. Výsledky súťaže sa stanú ideovým podkladom, ktorý bude v zmysle postupu definovanom vo výzve k súťaži ďalej procesovaný v realizácii nového územného plánu obce.

Pokračovať v čítaní

Súťaž 8-11/2021 – Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke

Hlavné mesto Bratislava,  Metropolitný inštitút Bratislavy a METRO Bratislava vyhlasujú štyri samostatné architektonické súťaže na lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke. Štyri lávky budú urbanisticky, architektonicky, funkčne a dopravne napojené do kontextu miesta.  Každá súťaž je anonymná, verejná, jednokolová, architektonicko-konštrukčná s termínom odovzdania návrhov v júny 2021. Pre všetky súťaže platia rovnaké termíny, porota, ceny a odmeny, líšia sa zadaním.

Pokračovať v čítaní

Súťaž 7/2021 – 700 rokov Žiliny

Predmetom súťaže návrhov „700 rokov Žiliny“ je výtvarno-architektonické riešenie diela, ktoré dôstojným spôsobom pripomenie 700. výročie udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou. Výtvarné dielo je chápané ako pripomenutie významnej historickej udalosti a pocta uhorským panovníkom.

Pokračovať v čítaní

Príprava a organizovanie súťaží návrhov a školenie porotcov súťaží – webinár

SKA pre Vás, v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov (ISKA), pripravila webinár, venovaný príprave a organizovaniu súťaží návrhov, spojený so školením porotcov súťaží. Podujatie sa uskutoční v utorok 30. marca 2021 od 14.00 hod. – 16.00 hod. online a bude prístupný cez platformu ZOOM. Účasť je bezplatná. Pokračovať v čítaní