Súťaž návrhov „Grössling“

Architektonická súťaž Grössling – kúpele, knižnica, park. Súťaž predĺžená

Vyhlasovatelia súťaže na obnovu kúpeľov Grössling predĺžili lehotu na odovzdanie súťažných návrhov. Pôvodná lehota na predkladanie súťažných návrhov, ktorá bola stanovená na 12. 06. 2020 17:00 hod., sa predlžuje o týždeň na 19. 06. 2020 17:00 hod. Dôvodom predĺženia je najmä časová náročnosť autentifikácie, ktorá trvá niekoľko dní, a zasielanie dokumentov je aj v súvislosti so svetovou situáciou koronavírusu časovo náročnejšie.

Viac informácií TU:

Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova

dovoľujeme si Vám oznámiť predĺženie lehoty na predkladanie návrhov. Nová lehota je:
8.10.2020 o 12:00 hod.
Zároveň sa primerane predlžuje aj lehota podľa bodu 13.2 na predkladanie otázok. Nová odporúčaná lehota na položenie otázok uplynie dňa: 25.09.2020.

Spoločnosť BELEVIS Construction, s.r.o. vyhlasuje jednokolovú architektonickú súťaž pod názvom „Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova“. Zámerom súťaže je získať spracovateľa projektu reprezentatívnej stavby v centre mesta Nitra. Investor kladie vysoké požiadavky na kvalitu architektonického riešenia, napriek neobvyklej a komplikovanej zastavovacej schéme.
Pokračovať v čítaní

Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave vyhlasujú súťaž na zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave vyhlásili súťaž,
z ktorej vzíde 6 spolupracujúcich ateliérov na Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu.
Pokračovať v čítaní

Súťaž návrhov “Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia”

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON v partnerstve s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. vyhlasuje verejnú anonymnú, architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov „Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia“. Predmetom súťaže je riešenie vyhliadkového bodu na vrchu „Vojšín“ (819 m.n.m.) pri obci Malá Lehota pri meste Nová Baňa. Vrcholom prechádza náučný chodník Vojšín. Ďalej riešenie pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke „Andezitové kamenné more“ a návrh orientačných prvkov pre náučný chodník Vojšín, ktoré budú použité v budúcnosti aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia. Pokračovať v čítaní

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlasuje verejnú, jednoetapovú, projektovú, urbanisticko-architektonickú súťaž na REVITALIZÁCIU BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE. Cieľom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenie pre využitie objektu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene pre účely jeho novej náplne – multifunkčného centra. Bude ponúkať obchody a služby komerčného, sociálneho, vzdelávacieho a komunitného charakteru a spolu s priľahlým územím bude vytvárať nové spoločenské centrum sídliska Sekier – Lipovec.

Pokračovať v čítaní

CEZAAR