Nový európsky Bauhaus — vízia pre Slovensko (záznam z diskusie)

Online prezentácia a diskusia uvedie slovenskej verejnosti ciele a aktivity projektu Nový európsky Bauhaus (NEB) ako aj možnosti zapojenia sa do projektu. Predstaví tiež ciele a partnerov platformy Manifest 2020 a inšpiratívne príklady projektov, ktoré reprezentujú oblasti zmien a inovácií súvisiacich s agendou NEB aj platformy Manifest 2020. Za SKA sa diskusie zúčastnia predsedníčka Profesijného vzdelávania architektov Nora Vranová a referent pre oblasť súťaží Martin Zaiček. Pokračovať v čítaní

Príprava a organizovanie súťaží návrhov a školenie porotcov súťaží – webinár

SKA pre Vás, v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov (ISKA), pripravila webinár, venovaný príprave a organizovaniu súťaží návrhov, spojený so školením porotcov súťaží. Podujatie sa uskutoční v utorok 30. marca 2021 od 14.00 hod. – 16.00 hod. online a bude prístupný cez platformu ZOOM. Účasť je bezplatná. Pokračovať v čítaní

online diskusia “Bilancia architektonických súťaží 2020“

Slovenská komora architektov Vás pozýva na verejnú online diskusiu “Bilancia architektonických súťaží 2020“. Diskusia sa uskutoční vo štvrtok 25. marca 2021 od 16.30 do 18.00 hod. prostredníctvom aplikácie ZOOM (viď nižšie).  Rok 2020 je z pohľadu súťaží návrhov rekordným rokom s celkovo 21 vyhlásenými súťažami overenými SKA. Spolu s rokom 2019 kedy sa vyhlásilo 14 architektonických, urbanistických, krajinárskych alebo kombinovaných súťaží návrhov overených SKA.

Pokračovať v čítaní

WEBINÁR venovaný novinkám z oblasti rizikového manažmentu aj poistenia

Webinár:  Ako ošetriť riziko zodpovednosti členov štatutárnych orgánov? 

Opakovane sa stretávame s problematikou, že škodu za milióny môže svojím rozhodnutím spôsobiť vedenie veľkej aj malej spoločnosti, a to tak súčasní, ako aj bývalí členovia štatutárnych orgánov. Náš dlhoročný partner v oblasti profesijného poistenia, maklérska spoločnosť RENOMIA, pripravila webinár, ktorý Vám pomôže sa v danej oblasti zorientovať. Pokračovať v čítaní