WEBINÁRE / Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy (…)

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na základe zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 a zverejnenej prognózy Ministerstva zdravotníctva SR sa Karpatský rozvojový inštitút (KRI) rozhodol aktuálne nerealizovať prezenčný odborno-diskusný seminár Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR, ktorý sa mal konať 5.-6.10.2020 v Žiline a nahradiť ho dvomi online odbornými webinármi. Pokračovať v čítaní

XXVIII. vedecká konferencia BARDKONTAKT 2020

Téma: Problematika mestských pamiatkových centier

Dátum konania: 23. – 24. septembra 2020
Miesto konania: Slávnostná zasadacia sieň mestskej Radnice, Radničné námestie 16, Bardejov

V poradí už XXVIII. ročník konferencie Bardkontakt, nad ktorým SKA prebrala záštitu, sa bude konať v atmosfére pripomienky niekoľkých okrúhlych jubileí v kontexte ochrany pamiatok na Slovensku ale aj v Európe. Pokračovať v čítaní

Zrušenie DISKUSIE KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

Vzhľadom na súčasnú situáciu a v zmysle odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR  v záujme ochrany zdravia a prevencie pred možným ochorením COVID-19, Slovenská komora architektov Vám oznamuje, že DISKUSIA KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRAktorá sa mala uskutočniť  Live-stream 17. septembra 2020 od 10.00 hod., sa z uvedeného dôvodu RUŠÍ.

Ďakujeme za pochopenie.