CE∙ZA∙AR 2016

CE∙ZA∙AR 2016 POZNÁ VÍŤAZOV

Viac informácií nájdete na https://www.cezaar.tv/.

XIV. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR vyvrcholil 6.októbra 2016 v bratislavskej Starej Tržnici slávnostným odovzdaním sošiek víťazom za prítomnosti hostí z odbornej, verejnej a spoločenskej sféry. Ceny sa už tradične odovzdávali v šiestich kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér.

Fotogaléria galavečera CE∙ZA∙AR´16

Predstavujeme Vám laureátov CE∙ZA∙AR´16 v jednotlivých kategóriách:

Rodinné domy

Rodinný dom pod Kalváriou, Veľké Úľany

autori: Peter Šercel, Andrej Švec

foto: Tomáš Manina

Koncepcia návrhu vychádza zo zachovania ducha miesta na pozemku v obci Veľké Úľany. Pozemok je špecifický svojou blízkosťou s dôležitou mestskou pamiatkou (kalváriou) a vysokým porastom. Rodinný dom je koncipovaný tak, aby ponúkal výhľad na kalváriu a súčasne poskytoval dostatočné prepojenie interiéru a exteriéru pomocou veľkorysého presklenia. Objekt je založený na základovej doske, aby neporušil koreňovú sústavu pod domom a mohla sa tak zachovať pôvodná vysoká zeleň na pozemku. V interiéri aj exteriéri sa používajú len prírodné materiály ako drevo, kameň a biela omietka. Objekt tak pôsobí vzdušne a otvorene a svojou jednoduchou architektúrou zachováva genia loci svojho okolia.

Bytové domy

Bytové domy – Avana, Stupava

autori: Matúš Polák, Martin Rezník, Silvia Kračúnová, Juraj Makový

foto: Tomáš Manina

Investor kontroluje výšku stavebných nákladov na meter štvorcový a architekti chcú robiť architektúru. Tak vyzerá východisková situácia pri mnohých bytových projektoch. Autori obytných domov Avana v Stupave z toho vykorčuľovali na úrovni. namiesto pôvodne plánovanej rekonštrukcie objektov bývalého výrobného družstva sa pustili do novostavby. výsledkom sú dva bytové domy s menšími, a teda aj dostupnými bytmi pre mladé rodiny. klasickú uniformnú vizáž panelákovej kultúry narúša hra s výrazne vystupujúcimi balkónmi, loggiami a vkrojenými terasami na najvyššom podlaží. Priestranné balkóny sa navyše stávajú plnohodnotne využívateľným doplnkovým priestorom. Umiestnenie domu vo „vznášajúcej sa“ polohe na pilieroch vytvára nielen príťažlivý vizuálny efekt, ale zároveň ponúka parkovaciu plochu pre obyvateľov. Zasunutím áut pod dom tak ostáva viac miesta pre zelené plochy a detské ihrisko. Typografická hra so šikmými stĺpmi, ktoré odkazujú na zdedený názov objektu Avana, je už len čerešničkou na torte.

Občianske a priemyselné budovy

Materská škola Guliver, Poľovnícka 3/B, Banská Štiavnica  

autor: Richard Murgaš  

Individuálne zadanie s prioritou času predurčilo voľbu  realizácie zámeru ako prestavbu/dostavbu jestvujúceho objektu napriek tomu, že možnosti lokality vylúčili súvisiacu typológiu. Objekt pohltil rozostavaný rurálny rodinný dom väčšej mierky s radikálnosťou potrebnou k zmene funkcie a zotretiu zažitých schém a vzťahov. Rodiný dom bol zbavený šikmej strechy a dva dvojpodlažné segmenty jeho pôdorysu doplnil tretí. V objekte vznikol rekonfugurovaním terénu vstupný suterén s kompletným zázemím a prízemie denných aktivít napojené na záhradu. Prehľadná dispozícia vizuálne definuje zdieľané priestory, herne obsadené podľa vekových skupín, zázemie personálu a koridory. Exteriér vsádza na príjemnú proprociu a tvaroslovnú (tvarovú) istotu v súčasnom ponímaní.

Obnova a prestavba

Interiér rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca v Brutovciach

R.k. kostol sv. Vavrinca, Brutovce 83, okr. Levoča

autor: Tomáš Bujna

foto: Stano Dubík

Práce na obnovách a rekonštrukcii začali úplne pozvoľna príchodom nového kňaza na nové miesto pôsobenia. Celková obnova interiéru kostola bola vyvolaná rozsiahlou degradáciou zavlhnutého muriva v interiéri jednoloďového gotického kostola z 1. polovice 14. storočia a tiež nevyhovujúcim stavom podlahy s ryhou širokou a hlbokou cca 30 cm po obvode celého interiéru. Následne bolo rozhodnuté o výmene terazzovej dlažby uloženej v betónovom podklade a jej nahradením za prírodný pieskovec. Po odstránení novodobej podlahy a zavlhnutých omietok bol vykonaný archeologický výskum interiéru a reštaurátorský prieskum omietok v celej lodi. Obnova interiéru začala položením pieskovcových platní hr. 60 mm v celej ploche kostola okrem presbytéria. Nasledovalo očistenie empory a návrh nového dreveného schodišťa, rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osadenia tepelných infražiaričov a osvetlenia pod emporou, obnova omietok a nakoniec návrh lavíc s dômyselným vyhrievaním. Postupne boli navrhnuté a vymenené niektoré nevyhovujúce dvere vrátanie ich kovania a ostatné drobné prvky kostola (svätenička, číselník, lavice v južnej predsieni).

INTERIÉR

Obchod Slávica, Laurinská 19, Bratislava

autori: Andrej Olah, Katarína Labáthová

foto: Tomáš Manina

Fenomén temporálnej či dočasnej architektúry privial aj na Slovensko zaujímavé riešenia. Dočasne nefunkčné, no atraktívne budovy ponúkajú možnosť na alternatívne využitia. To generuje dopyt po priestorových konceptoch. O tom, že dočasnosť vôbec nemusí znamenať priemernosť, svedčí aj interiér obchodu Slávica, ktorý v centre Bratislavy ponúka úžitkový dizajn, módu a šperky. vedomie časového i badžetového obmedzenia tu nebolo hendikepom, ale výzvou. nosným krokom bolo vyčistenie parterového priestoru mestského paláca od predchádzajúcich stavebných zásahov a návrat k jeho historickej podstate. Odstránenie medzistropu v hlavnej miestnosti vytvára pre vstupujúceho pocit honosného vzdušna. Do výšky odhalených kovových nosníkov priestor tvorí jednoduchá výstavná „white cube“, ktorej úlohou je predovšetkým nechať vyniknúť predajné artefakty. Pri pohľade z ulice interiér Slávice povzbudzuje myšlienku, že historické centrum hlavného mesta nemusí byť nutne len suvenírový Disneyland.

EXTERIÉR

Prístrešok a lávka na Straníku kopec Straník pri Žiline

autor: Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký

foto: Jana Makroczyová

Do vítanej diskusie o verejných priestoroch, ktorá na Slovensku prebieha, prinášajú autori Prístrešku a lávky na Straníku nový impulz. A síce, že verejný priestor nemusí byť len urbánne územie, na ktorom sa dá kočíkovať, či popíjať kapučíno. Ľudia trávia voľný čas aj mimo mesta. To, kam sa vyberú, pritom závisí aj od podmienok, ktoré im lokalita poskytuje. Pôvodný nápad mesta Žilina – postaviť na obľúbenom kopci s krásnym výhľadom a výbornými podmienkami pre vzdušné športy nákladnú vežu – sa podarilo autorom zvrátiť. A to zorganizovaním workshopu pre všetky zainteresované strany. výsledkom je riešenie, ktoré ohľaduplne vstupuje do prírody a zároveň zohľadňuje potreby návštevníkov. lávka privádza výletníkov na kopec, pričom „levitovaním“ nad povrchom zeme nezasahuje do chráneného územia. Prístrešok chráni odpočívajúcich a zároveň ich priestorovo oddeľuje od štartovacej plochy pre paraglajdistov. miesto sa tak stáva naozaj „verejným“ a zároveň je inšpiráciou pre riešenie ďalších miest v okolí.

CENA VEREJNOSTI

CENA VEREJNOSTI

Okrem týchto šiestich oficiálnych víťazov bola udelená aj Cena verejnosti, ktorú na základe internetového hlasovania na webstránke Hospodárskych novín získalo dielo Framehouse, Bratislava od autorov Maroša Fečíka a Filipa Kandravého s počtom hlasov  4 316.

foto: Maroš Fečík

„Interiér postprodukčného štúdia sa nachádza v zrekonštruovanom polyfunkčnom objekte na Miletičovej ulici v Bratislave. Štúdio zaberá plochu 145 m2 rozdelenú do dvoch podlaží. V parteri objektu situovanom do pešieho korza sa nachádza recepcia štúdia. Druhé nadzemné podlažie je rozdelené na priestor pre šéfa a pracovne online a 3D. Doplnkové priestory sú umiestnené hlbšie v dispozícii. Dominantou priestoru ako aj spojovacím prvkom medzi podlažiami je obklad stien z veľkoformátových olejovaných preglejkových platní. Betón sa objavuje na podlahe štúdia, na televíznej stene ako aj recepčnom a strihačskom pulte. Zábradlie schodiska je vytvorené z pozváraných roxorových konštrukcií. Slúži zároveň ako knižnica a nosič interiérovej zelene.“ Maroš Fečík