Slovak Chamber of Architects

Odbor stratégii a rozvoja

Ing. Oľga MIHÁLIKOVÁ
nadväzovanie strategických partnerstiev
získavanie finančných aj nefinančných zdrojov 
mihalikova@komarch.sk
+421 2 544 310 80

Mgr. art. Martin ZAIČEK, PhD.
príprava a implementácia stratégie a politík komory
zaicek@komarch.sk
+421 948 332 708 /+421 2 544 310 80

Mgr. Soňa WAGNEROVÁ
projektový manažment dotácií a grantov
wagnerova@komarch.sk
+ 421 910 443 413 / +421 2 544 310 80