Slovak Chamber of Architects

Odbor súťaží návrhov

Mgr. art. Martin ZAIČEK, PhD.
konzultácie ohľadom organizovania súťaží
- prvý kontakt so záujemcami o vypísanie súťaže návrhov / overenie súťažných podmienok
zaicek@komarch.sk
+421 948 332 708 /+421 2 544 310 80

Mgr. art. Rea DILHOFFOVÁ
tajomníčka Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie
- evidencia súťaží
- komunikácia s vyhlasovateľmi 
dilhoffova@komarch.sk
+421 911 527 672 / +421 2544 312 54

Mgr. Mirek KARAS
spolupracujúci advokát
- kontrola súladu súťažných podmienok s právnymi predpismi
komarch@komarch.sk