Slovak Chamber of Architects

Service for Architects

Komora dbá o udržiavanie stavovskej cti medzi svojimi členmi a dbá prostredníctvom sústavného vzdelávania o rast odbornosti autorizovaných osôb.

Service for Architects
CONSTRUCTION OFFICES

Regional construction Office in Trenčín
The body of the state administration in the field of ground planning and construction.
Hviezdoslavova 3
91101 Trenčín
IČO: 37916360
tel. +421 32 741 11 11
fax. +421 32 743 55 71
email:ksu@tn.ksu.sk

Regional construction Office in Žilina
The body of the state administration in the field of ground planning and construction.
Andreja Kmeťa 17
01001 Žilina
IČO: 37906283
tel. +421 41 564 33 25
fax. +421 41 564 33 25
email: ceredejev.igor@za.ksu.sk

Regional construction Office in Košice
The performance of the state administration in the field of housing policy, construction procedure and ground planning.
ke.ksu.sk

Regional construction Office in Banská Bystrica
The body of the state administration in the field of ground planning, construction procedure and living in the territory of Banská Bystrica region.
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
tel: 048/4306 410
fax: 048/4306 410
e-mail: bb.ksu@bb.ksu.sk
bb.ksu.sk

Regional construction Office in Prešov
The body of the state administration in the field of ground planning and construction in Prešov region.
Nám. mieru 3
08001 Prešov
IČO: 37937782
tel. +421 51 708 11 11
fax. +421 51 773 26 63
sekretariat@mpo.po.ksu.sk

Regional construction Office in Nitra
The body of the state administration in the field of ground planning and construction.
nrksu.sk

Regional construction Office in Bratislava
The body of the state administration in the field of ground planning, construction procedure and living in Bratislava region.
Lamačská cesta 8
81104 Bratislava
The basic data
IČO: 31815570
tel. +421 2 593 64 285
fax. +421 2 593 64 339
email ksu.bratislava@ba.ksu.sk

Regional construction Office in Trnava
The body of the state administration in the field of ground planning and construction in Trnava region.
Kollárova 8
917 02 Trnava
tel. + 421 33  5564 329
fax. + 421 33 5564 459
email sekretariat@tt.ksu.sk
www.ttksu.sk

 

OFFICE FOR PUBLIC PROCUREMENT

 


Úrad pre verejné obstarávanie (Office for public procurement)
Dunajská 68, P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovak republic


Office hours in filling room of the Office for public procurement
Monday - Friday: 8am – 3:30pm
Lunch break: 11:45am – 12:30pm


Area departments


Nitra: Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra; tel.: 037/655 59 69 – 70, fax: 037/655 59 71
Žilina: Predmestská ul. 1613, 010 40 Žilina; tel.: 041/500 17 61 – 62, fax: 041/500 17 60
Košice: Letná 45, 040 01 Košice; tel.: 055/68 29 212, 055/68 29 401, fax: 055/68 29 572

Contacts for individual departments find here

www.uvo.gov.sk