Slovak Chamber of Architects
Back to all information
30 rokov SKA / DAAD 2022

30 rokov SKA / DAAD 2022

Na aktuálne prebiehajúcich Dňoch architektúry a dizajnu DAAD venujeme nemalú pozornosť architektonickým súťažiam. Ešte donedávna boli súťaže návrhov pre verejný sektor veľkou vzácnosťou, za posledné roky sa však vývoj vydal dobrým smerom, ktorý priniesol nielen sľubný nárast súťažných zadaní, ale aj s tým súvisiace zmeny vo vnímaní významu ideového súťaženia v záujme získania kvality.  

My, architekti, samozrejme, vieme, na čo slúži súťaž a čo je jej prínosom, no dôležitejšie je, aby to podobne vnímala aj druhá strana - potenciálni vyhlasovatelia. A práve na to treba vynakladať sústavné úsilie.

V akom stave je táto oblasť architektonickej práce u nás, ale aj na globálnej scéne?
Akými procesmi momentálne prechádza a aké tendencie sú práve v kurze?

Pozývame na diskusiu!

 

SÚŤAŽIŤ, VÍŤAZIŤ III!
1. jún 2022 19:00 / Primaciálny palác

 

Hostia:

Georg Pendl (AT)
Rakúsky architekt s viacerými súťažnými úspechmi, pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných diskusií na tému súťaží návrhov, pôsobil ako predseda Architektonickej rady Európy v Bruseli, v roku 2022 bol členom poroty EUMies Award.

Mirko Lev (CZ)
Architektonickým súťažiam sa venuje od štúdia. Ako architekt sa aj mnohých zúčastnil s PFP Architekten Hamburg, RadaArchitekti Brno a Archteam Brno. Podieľal sa na realizovaných projektoch a stavbách, ktoré zo súťaží vzišli. Od roku 2017 je členom a v súčasnosti predsedom pracovnej skupiny súťaží Českej komory architektov.

Peter Lényi (SK)
Dlhodobo pôsobí v ateliéri 2021 architekti, kde sa venuje téme súťaží občas ako účastník, občas ako organizátor. Je editorom Manuálu súťaží návrhov Slovenskej komory architektov. V rokoch 2019-2022 viedol sekciu súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Moderuje náš kolega Martin Zaiček (SK) z Odboru súťaží návrhov Slovenskej komory architektov.

 

www.daad.sk

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu. Zámerom festivalu je vytvoriť formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku. Festival v prezentáciách, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách rieši otázky z hľadiska architektúry a dizajnu.

 

30 rokov komory a #regenerácia

Podujatie je súčasťou aktivít, ktoré SKA pri príležitosti 30. výročia svojho založenia pripravuje. Motto #regenerácia sa popri komunikačnej línii #zelenáprearchitekturu stáva ústredným motívom, ktoré si SKA pre svoju činnosť v roku 2022 osvojuje. Nielen ľudia regenerujú svoje sily a kondíciu, platí to aj o stavbách a mestách. Kým vlastné sily regenerujeme individuálne, regenerácia miest, vidieka a samotnej architektúry si vyžaduje spoločné úsilie. Dnes platí, že táto úloha už nemôže ostať iba na pleciach komunít a práce architektov, ale je potrebná rovnako aj cieľavedomá angažovanosť samospráv, verejnej a štátnej správy. Obnova komplexnou regeneráciou je cestou zodpovedného prístupu environmentálne a spoločensky zodpovednej výstavby ako aj cestou zvyšovania kvality života a zdravia obyvateľstva.  

 

You might be interested