Slovak Chamber of Architects
Back to all information
Architektúra musí mať správnu gramatiku a niečo navyše (príspevok predsedu SKA ku konferencii A0)

Architektúra musí mať správnu gramatiku a niečo navyše (príspevok predsedu SKA ku konferencii A0)

Ďakujem veľmi pekne, že ste si dnes našli čas a prišli sem – do Novej Cvernovky. Dnešný cyklus prednášok a diskusií je ďalším zo série podujatí, ktoré sme pripravili alebo na ktorých sme sa podieľali, pri príležitosti okrúhleho výročia založenia Slovenskej komory architektov.

Komora vznikla v roku 1992 ako stavovská organizácia architektov a v týchto dňoch oslavuje 30 rokov svojej existencie. Okrem svojich populárnych úloh a povinností - ako je riešenie autorských sporov našich členov a vyberanie členských poplatkov - je úlohou komory plniť množstvo oveľa zmysluplnejších úloh.

Medzi ne patrí aj vzdelávanie a osveta, kam sa dá zaradiť aj akcia ako je táto dnešná. Nechceli sme ako SKA len parazitovať na 4. ročníku konferencie, ktorú organizuje IEPD, preto sme do sady prednášok prispeli aj poobedňajším blokom, ktorý je reflexiou minuloročnej Ceny za architektúru.

Nechcem tu z pozície predsedu kázať a deklamovať, tak si pomôžem voľnou interpretáciou citátu môjho otca. On sa vždy tak zadíval na obzor a začal: „Vieš, Iljuško, architektúra...je ako poézia. Musí mať svoju logickú štruktúru, aj správnu gramatiku. Ale to, že má niečo správnu gramatiku z pár slov a viet ešte poéziu nerobí. To si žiada niečo navyše.“

Vždy som mal trochu pocit, že prioritnou témou tejto konferencie sú skôr gramatické otázky, než to spomínané „navyše“. Že ako determinanty kvalitnej architektúry sú dôležité predovšetkým koeficienty, hrúbka zateplenia, uhlíková stopa alebo rekuperácia. Ja s plnou vážnosťou rešpektujem všetky tieto inžinierske potreby a parametre, ale vnímam ich vždy ako tú povinnú gramatiku moderných stavieb. Tie ale potrebujú tu nadstavbu, čo spraví z textu poéziu, ktorá spraví zo stavby architektúru.

Preto som rád, že nosná téma tejto konferencie – udržateľnosť a energetická úspornosť - dostala vďaka iniciatíve Nového európskeho Bauhausu aj svoj kultúrny a kreatívny rozmer. Verím, že táto nová európska doktrína dokáže byť katalyzátorom nového uvažovania o týchto témach aj u nás. V blízkej budúcnosti, počas čerpania fondov z Plánu obnovy a odolnosti je dôležité, aby sme prostriedky určené na obnovu stavebného fondu štátu a samospráv využili zodpovedne a neskĺzli ako je u nás zvykom.

 

Ilja Skoček
predseda Slovenskej komory architektov

 

Príspevok odznel na zahájení konferencie A0 (13. apríla 2022, Nová Cvernovka V Bratislave), na ktorej sa Slovenská komora architektov organizačne podieľala, pri príležitosti 30. výročia svojho založenia.

Záznam z konferencie

#regeneracia #zelenaprearchitekturu #30rokovkomory

You might be interested