Slovak Chamber of Architects
Úprava režimu fungovania úradu

Úprava režimu fungovania úradu

Úrad Slovenskej komory architektov je nútený reagovať na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

S účinnosťou od 29.11.2021 (pondelok) úrad upravuje režim svojho fungovania s cieľom ochrániť zdravie svojich zamestnancov a potenciálnych návštevníkov úradu.

V súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR je na úrad umožnený vstup iba osobám, ktoré sú plne zaočkované voči ochoreniu COVID-19 a osobám, ktoré v uplynulých 180 dňoch ochorenie COVID-19 prekonali, resp. sa preukážu AG testom nie starším ako 48 hodín (PCR nie starším ako 72 hodín). 

Zároveň sa v rámci týchto opatrení všetkým návštevníkom úradu nariaďuje povinnosť dodržiavať najmenej dvojmetrové rozostupy a nosenie respirátora najmenej rady FFP2.

V snahe zabrániť zhromažďovaniu osôb v priestoroch úradu, bude úrad počnúc 29.11.2021 (pondelok) až do odvolania vybavovať všetky žiadosti, podnety a iné veci prioritne písomne (e-mail alebo poštovou zásielkou), resp. telefonicky (ak to povaha veci pripúšťa).

Osobná konzultácia v priestoroch úradu je možná len v nevyhnutných prípadoch a po predchádzajúcej (telefonickej alebo písomnej) dohode s príslušným zamestnancom úradu. 
Podateľňa zostáva prístupná v čase úradných hodín.

Related