Slovak Chamber of Architects
Wellness hotel Zuberec
25. 10. – 28. 3. 2022 2 months from now

Wellness hotel Zuberec

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 15. 10. 2021 with the number KA-786/2021.

VI GROUP, spol. s r. o. vyhlasuje verejnú anonymnú dvojetapovú projektovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov s názvom "Wellness hotel Zuberec" na návrh nového wellness hotelového objektu v obci Zuberec.

Predmetom zadania súťaže návrhov je architektonický návrh štvorhviezdičkového wellness hotela na okraji obce Zuberec v lokalite Pribiské s výhľadmi na hrebeň Západných Tatier. Budúca podoba hotela by mala čo najviac reagovať na prírodné prostredie a komunikovať s priľahlým okolím objektu. Hotel bude poskytovať služby v štvorhviezdičkovom európskom štandarde pre 160 hostí. Návrh hotela by mal poskytovať návštevníkom komfort, kvalitu, a zároveň rešpektovať kontext prírodného prostredia v bezprostrednej blízkosti Tatranského národného parku.

Participantation conditions:

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 

Odporúča sa, aby účastníci, mali v riešiteľskom kolektíve krajinného architekta, pre možnosť komplexného krajinného riešenia územia.

Dates:

Announcing the competition: 25. October 2021
Deadline for submission of tenders: 17. January 2022, 28. March 2022
Estimated date for evaluation of the competition: 10. April 2022
Expected date of announcement and publication of results: 17. April 2022

Jury:

Chair:

Full members:

Ing.arch. Andrea Ambrovičová
Ing.arch. Richard Duška  (dependent on the announcer)
Ing.arch. Juraj Duška  (dependent on the announcer)
Ing. arch. Antonín Novák (CZ)
Ing. arch. Michal Krištof (CZ)
Ing. Vladimír Šiška

Substitutes of the jury:

Ing. arch. Andrej Olah
Ing. arch. Jana Benková
Ing. arch. Barbora Vargová ArtD.  (dependent on the announcer)

Experts:

Rewards:

prvá cena: 20 000 €
druhá cena: 12 000 €
tretia cena: 8 000 €
suma vyhradená na odmeny: 12 000 €
competition website: https://www.vigroup.sk/zuberecsutaz/
02-SÚŤAŽNÉ-ZADANIE 03_SUTAZNE-POMOCKY 01-SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY