Slovak Chamber of Architects
Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrno-komunitného centra DLHÉ HONY
08. 12. – 20. 1. 2023 2 months ago

Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrno-komunitného centra DLHÉ HONY

The competition conditions were verified by the Slovak Chamber of Architects at 01. 12. 2022 with the number KA-984/2022.

!!! POZOR ZMENA TERMÍNU NA PREDKLADANIE PONÚK V 1. KOLE PREDĹŽENÁ DO 20.01.2023 o 10.00 hod.

Mesto Trenčín vyhlasuje verejnú projektovú dvojkolovú architektonickú súťaž návrhov na návrh kompletnej a zásadnej rekonštrukcie objektu starého Kultúrneho strediska.

Nový návrh rekonštrukcie stavby musí rešpektovať stávajúce pôdorysné a výškové rozmery jestvujúceho objektu. Nový návrh nemusí rešpektovať súčasný vzhľad stavby ani konštrukčno-materiálové riešenie. Naopak, vzhľadom k tomu, že budova Kultúrno-komunitného centra Dlhé Hony sa nachádza v širšom centre mesta, na celkové architektonické a dizajnové riešenie všetkých jej vonkajších a vnútorných priestorov sú kladené zvýšené kvalitatívne a estetické požiadavky. To sa týka použitých materiálov na fasáde, ale aj v interiéroch a v jestvujúcom átriu. Stavba by mala mať nápaditý a zaujímavý koncept a nemala by pripomínať štandardnú „ekonomickú“ architektúru. Mala by byť estetickým akcentom tejto zóny. Okrem toho musí nové riešenie reflektovať nové požiadavky na súčasnú architektúru – ekologické a udržateľné zelené riešenia (alternatívne spôsoby vykurovania, získavania elektrickej energie, vodozádržné opatrenia a pod. ) Stavba by mala spĺňať štandard v zmysle definície Nového Európskeho Bauhausu a rovnako cieľov EHMK Trenčín 2026.

!!! POZOR ZMENA TERMÍNU NA PREDKLADANIE PONÚK V 1. KOLE PREDĹŽENÁ DO 20.01.2023 o 10.00 hod.

Participantation conditions:

Oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch, autorizovaných krajinných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste pobytu účastníka, na základe ktorej bude účastník oprávnený poskytovať služby projektovej činnosti v Slovenskej republike. 

Dates:

Announcing the competition: 8. December 2022
Deadline for submission of tenders: 20. January 2023, 27. February 2023
Estimated date for evaluation of the competition: 15. March 2023
Expected date of announcement and publication of results: 15. March 2023

Jury:

Full members:

Ing.arch. Jaroslav Takáč
Ing.arch. Romana Kukuľová
Ing. arch. Mgr. art. Jana Benková
Ing.arch. Peter Kohout  (dependent on the announcer)
Ing. arch. Dušan Šimun  (dependent on the announcer)

Substitutes of the jury:

Ing.arch. Branislav Loskot
Ing. arch. Martin Beďatš  (dependent on the announcer)

Rewards:

2. kolo/účastník: 5 000 €
SP-mala-sutaz-KKC-Dlhe-Hony Zmena-termínu-na-predkladanie-ponúk---„Rekonštrukcia-a-revitalizácia-Kultúrno-komunitného-centra-DLHÉ-HONY-