Slovak Chamber of Architects

Termíny skúšok a sľubov v roku 2022

Autorizačné skúšky (stredy):

9. marec 
15. jún 
15. november 
16. november

Sľuby (štvrtky): 

31. marec 
1. júl
1. december 

Webináre pre žiadateľov o autorizačnú skúšku (utorky):

1. február 
10. máj 
20. september 

 

Termíny skúšok sú spravidla zverejnené v decembri každého roka, na základe schválenia predstavenstvom.