Slovak Chamber of Architects

Exercise of the Profession

Komora dbá o udržiavanie stavovskej cti medzi svojimi členmi a dbá prostredníctvom sústavného vzdelávania o rast odbornosti autorizovaných architektov.

Exercise of the Profession