Slovak Chamber of Architects

Mám záujem o zaradenie môjho podujatia do PVA

UVEREJNÍTE MOJE PODUJATIE NA WEBOVEJ STRÁNKE SKA?
Podujatia, ktoré sú uverejnené v ponuke vzdelávacích podujatí na našej webovej stránke sú zaradené do tzv. Systému Profesijného vzdelávania architektov.
O zaradení podujatia do PVA rozhoduje predstavenstvo SKA, na základe odporúčania Výboru pre profesijné vzdelávanie architektov, ktorý na základe predloženej žiadosti rozhodne o jeho odbornej kredibilite.

A čo sociálne siete?
V prípade záujmu organizátora o publikovanie informácie o podujatí taktiež na sociálnych sieťach SKA (facebook, instagram) je táto prezentácia je spojená s konferenčným poplatkom.

 

AKÉ TYPY PODUJATÍ ZARAĎUJE KOMORA DO PVA?
Aktuálnu ponuku podujatí zverejňujeme na našich webových stránkách v sekcii Informácie ⟶

 

MÁM ZÁUJEM O ZARADENIE MôJHO PODUJATIA DO PVA. AKÝ JE POSTUP?

(1)  Pošlite nám žiadosť aj s podkladmi na wagnerova@komarch.sk najneskôr 30 dní pred plánovaným termínom konania podujatia a najneskôr do prvého pondelka v mesiaci.

(2) Výbor pre profesijné vzdelávanie, na základe predložených podkladov, posúdi odborný kredit podujatia a súlad aktivity s koncepciou vzdelávania architektov a ne/odporučí predstavenstvu SKA jej schválenie a zaradenie do PVA.

(3) Referent/-ka vás bude emailom informovať o rozhodnutí, príp. o zaradení podujatia do kategórie (B/C) a dohodne s vami ďalšie kroky.

 

CHCEM POŽIADAŤ SKA O ZÁŠTITU NAD MOJÍM PODUJATÍM
Postup je rovnaký ako pri žiadosti o zaradenie podujatia do PVA.