Reporty

Slúži úradu komory na vytvorenie zostavy, do ktorej sa zapisujú riadky vygenerované tými, ktorí použijú modré tlačítko „oznámenie chyby na stránke“.
Všetko čo nahlasovateľ zadá sa objaví v reporte a úrad vie chybu odstrániť a s nahlasovateľom komunikovať.

Vstup