Chránené heslom: Neverejná zóna, Slúži úradu komory na vytvorenie zostavy, do ktorej sa zapisujú riadky vygenerované tými, ktorí použijú modré tlačítko „oznámenie chyby na stránke“. Všetko čo nahlasovateľ zadá sa objaví v reporte a úrad vie chybu odstrániť a s nahlasovateľom komunikovať.

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie zadajte vaše heslo: