Ostatné predpisy

  ÚHRADY ZA VÝKONY SKA (56,5 KiB, 480 hits)


  ÚHRADY ZA VÝKONY SKA (295,7 KiB, 499 hits)


  Náhrady za výkony v prospech Slovenskej Komory Architektov (86,0 KiB, 995 hits)


  Náhrady za výkony v prospech Slovenskej Komory Architektov (210,6 KiB, 607 hits)


  Pravidlá podpory jubilantov (36,5 KiB, 258 hits)


  Pravidlá podpory jubilantov (189,5 KiB, 610 hits)


  Metodické odporúčanie na výpočet honoráru architekta (486,4 KiB, 6 554 hits)
  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 181 hits)