Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 519 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 426 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (181,0 KiB, 202 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (208,3 KiB, 175 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (220,0 KiB, 1 390 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (429,4 KiB, 1 746 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 205 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 248 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 299 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (176,0 KiB, 534 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (276,0 KiB, 776 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 783 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 752 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 353 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 389 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 576 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 860 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 871 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 543 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 505 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 353 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 531 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 277 hits)