Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 431 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 261 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (219,0 KiB, 1 289 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (428,2 KiB, 1 565 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 150 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 202 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 237 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (176,0 KiB, 425 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (276,0 KiB, 606 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 739 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 695 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 226 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 220 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 538 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 814 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 811 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 481 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 440 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 314 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 348 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 61 hits)