Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (422,3 KiB, 242 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (115,5 KiB, 187 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (216,5 KiB, 1 181 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (160,7 KiB, 1 430 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 104 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (76,5 KiB, 153 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (233,8 KiB, 160 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (171,0 KiB, 295 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (251,1 KiB, 499 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 682 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 646 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 073 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 110 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 504 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 732 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 731 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 424 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 378 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 284 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 140 hits)