Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 575 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 488 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (181,0 KiB, 202 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (208,3 KiB, 175 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (220,0 KiB, 1 423 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (429,4 KiB, 1 819 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 226 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 273 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 321 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (176,0 KiB, 582 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (276,0 KiB, 833 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 805 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 786 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 395 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 440 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 599 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (29,4 KiB, 896 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (546,1 KiB, 904 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 585 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 539 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 379 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 592 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 385 hits)