Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 466 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 327 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (220,0 KiB, 1 342 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (429,4 KiB, 1 653 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 188 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 219 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 263 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (176,0 KiB, 477 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (276,0 KiB, 681 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 762 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 716 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 291 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 300 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 559 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 834 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 838 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 508 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 469 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 332 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 421 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 148 hits)