Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 488 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 374 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (220,0 KiB, 1 362 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (429,4 KiB, 1 701 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 196 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 231 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 282 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (176,0 KiB, 501 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (276,0 KiB, 721 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 770 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 727 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 318 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 339 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 566 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 847 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 850 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 522 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 482 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 338 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 460 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 198 hits)