Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 454 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 301 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (219,0 KiB, 1 323 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (428,2 KiB, 1 625 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 179 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 215 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 257 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (176,0 KiB, 462 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (276,0 KiB, 652 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 753 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 708 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 272 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 272 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 552 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 828 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 828 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 499 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 455 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 326 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 398 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 113 hits)