Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (422,3 KiB, 368 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (115,5 KiB, 227 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (216,5 KiB, 1 265 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (160,7 KiB, 1 520 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 142 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (76,5 KiB, 184 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (233,8 KiB, 220 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (172,5 KiB, 391 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (271,1 KiB, 578 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 723 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 683 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 188 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 175 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 527 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 790 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 773 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 464 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 420 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 302 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 298 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 27 hits)