Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 613 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 547 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (181,0 KiB, 202 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (208,3 KiB, 175 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (220,0 KiB, 1 452 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (429,4 KiB, 1 915 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (187,5 KiB, 246 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (194,3 KiB, 4 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 296 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 348 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (179,0 KiB, 658 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (164,0 KiB, 930 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 846 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 837 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 443 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 509 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 615 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (36,2 KiB, 932 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (203,3 KiB, 930 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (60,5 KiB, 631 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (96,7 KiB, 579 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (145,4 KiB, 403 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 689 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 516 hits)