Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (422,3 KiB, 269 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (115,5 KiB, 200 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (216,5 KiB, 1 207 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (160,7 KiB, 1 456 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 119 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (76,5 KiB, 170 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (233,8 KiB, 169 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (171,0 KiB, 320 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (251,1 KiB, 520 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 696 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 661 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 124 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 125 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 510 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 764 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 743 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 436 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 387 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 289 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 182 hits)