Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 446 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 289 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (219,0 KiB, 1 305 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (428,2 KiB, 1 596 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 172 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 214 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 249 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (176,0 KiB, 449 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (276,0 KiB, 629 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 747 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 705 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 256 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 253 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 548 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 825 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 824 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 492 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 453 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 325 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 363 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 91 hits)