Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 551 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 460 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (181,0 KiB, 202 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (208,3 KiB, 175 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (220,0 KiB, 1 403 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (429,4 KiB, 1 781 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 214 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 259 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 307 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (176,0 KiB, 551 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (276,0 KiB, 809 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 794 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 767 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 371 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 415 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 588 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (29,4 KiB, 883 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (546,1 KiB, 883 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 564 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 522 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 367 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 557 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 342 hits)