Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 596 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 514 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (181,0 KiB, 202 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (208,3 KiB, 175 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (220,0 KiB, 1 437 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (429,4 KiB, 1 864 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 234 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 285 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 332 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (179,0 KiB, 618 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (164,0 KiB, 875 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 824 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 805 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 416 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 468 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 607 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (29,4 KiB, 909 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (546,1 KiB, 916 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (60,5 KiB, 608 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (96,7 KiB, 554 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 389 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 644 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 444 hits)