Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 510 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 404 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (220,0 KiB, 1 381 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (429,4 KiB, 1 727 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 201 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 242 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 293 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (176,0 KiB, 518 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (276,0 KiB, 750 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 775 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 737 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 344 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 368 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 570 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 857 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 862 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 534 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 495 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 344 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 500 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 249 hits)