Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (422,3 KiB, 411 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (115,5 KiB, 237 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (219,0 KiB, 1 280 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (428,2 KiB, 1 547 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 148 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 195 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 228 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (172,5 KiB, 407 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (271,1 KiB, 586 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 737 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 690 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 207 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 189 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 533 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 808 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 794 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 472 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 431 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 310 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 327 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 46 hits)