Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (422,3 KiB, 305 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (115,5 KiB, 209 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (178,5 KiB, 199 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2017 (381,6 KiB, 174 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (216,5 KiB, 1 232 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (160,7 KiB, 1 480 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 128 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (76,5 KiB, 172 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (233,8 KiB, 199 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (172,5 KiB, 353 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (271,1 KiB, 536 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 710 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 670 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 143 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 137 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 515 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (79,0 KiB, 772 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (391,2 KiB, 754 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 448 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 398 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 293 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 232 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 4 hits)