Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 542 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 444 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (181,0 KiB, 202 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (208,3 KiB, 175 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (220,0 KiB, 1 398 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (429,4 KiB, 1 758 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 210 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 255 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 301 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (176,0 KiB, 542 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (276,0 KiB, 790 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 789 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 758 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 362 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 401 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 581 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (29,4 KiB, 879 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (546,1 KiB, 879 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 555 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 510 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 359 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 543 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 301 hits)