Základné predpisy

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (345,0 KiB, 583 hits)

  Zákon Slovenskej Národnej Rady č. 138/1992 Zb. (346,1 KiB, 498 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (181,0 KiB, 202 hits)

  Štatút Slovenskej komory architektov - platný od 01.06.2019 (208,3 KiB, 175 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (220,0 KiB, 1 427 hits)

  Autorizačný Poriadok Slovenskej Komory Architektov (429,4 KiB, 1 838 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (186,0 KiB, 229 hits)

  Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov - platný od 1.6.2017 (359,5 KiB, 0 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (77,5 KiB, 279 hits)

  Skúšobný poriadok Slovenskej komory architektov (330,8 KiB, 328 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (179,0 KiB, 601 hits)

  Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov (164,0 KiB, 853 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (72,5 KiB, 811 hits)

  Volebný poriadok Slovenskej Komory Architektov (61,2 KiB, 793 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (60,5 KiB, 1 406 hits)

  Etický Poriadok Slovenskej Komory Architektov (53,1 KiB, 1 447 hits)

  Regionálny zástupca (47,5 KiB, 0 hits)

  Regionálny zástupca (213,5 KiB, 603 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (29,4 KiB, 901 hits)

  Štatút ceny CE∙ZA∙AR (546,1 KiB, 911 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (40,0 KiB, 590 hits)

  ŠTATÚT REGRISTRA ARCHITEKTONICKÝCH DIEL (152,9 KiB, 547 hits)

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (387,0 KiB, 385 hits)

  Systém Sústavného vzdelávania architektov (565,2 KiB, 1 613 hits)

  Štandardy služieb architekta a postup stanovenia honoráru (526,6 KiB, 404 hits)