Rozpočet

 

2013:

  Navrh-rozpoctu-Slovenskej-komory-architektov2011-2013.pdf (46,5 KiB, 426 hits)


  Sprava-o-vysledku-hospodarenia-komory-2011-2013.pdf (539,3 KiB, 714 hits)


  Správa audítora 2013 (61,3 KiB, 261 hits)

 

2014:

  Správa audítora 2014 (37,7 KiB, 230 hits)


  Výsledok hospodárenia komory 01.01.2014 - 31.12.2014 (197,9 KiB, 232 hits)

 

2015:

  Správa audítora 2015 (260,2 KiB, 51 hits)


  Správa o výsledku hospodárenia komory od 1.6.2013 do 31.5.2015 (716,8 KiB, 0 hits)

 

2016:

  Správa audítora 2016 (324,6 KiB, 77 hits)