6. uznesenie – (z 12. decembra 2019)

 

  Uznesenie (99,4 KiB, 4 hits)

  Príloha č. 1 - Štatút RAD (100,2 KiB, 5 hits)

  Príloha č. 2 - Harmonogram zasadnutí predstavenstva na I. polrok 2020 (69,7 KiB, 3 hits)

  Príloha č. 3 - Termíny skúšok, sľubov a seminárov 2020 (37,4 KiB, 3 hits)

  Príloha č. 4 - ZSC na IV.Q 2019 (82,5 KiB, 1 hits)

  Príloha č. 5 - Register RAD (50,8 KiB, 2 hits)

  Príloha č. 6 - Stanovisko SKA k trasovaniu električkovej trate (181,4 KiB, 1 hits)