Valné zhromaždenie

19. Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov 2017

 

dňa 20. mája 2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta č. 9 v Bratislave.

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch VZ.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SKA:

 

PREDSTAVENSTVO SKA (2017 – 2019)

 1. Ing. arch. Imrich PLEIDEL – predseda
 2. Ing. arch. Pavol PAŇÁK – 1. podpredseda
 3. Ing. arch. Martin JANČOK – podpredseda
 4. Ing. arch. Matej GRÉBERT – člen predstavenstva
 5. Ing. Eugen GULDAN, PhD. – člen predstavenstva
 6. Ing. arch. Kornel KOBÁK – člen predstavenstva
 7. Ing. arch. Iľja SKOČEK – člen predstavenstva
 8. Ing. arch. Juraj ŠUJAN – člen predstavenstva
 9. doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD., – člen predstavenstva
 10. Mgr. arch. Nora VRANOVÁ – člen predstavenstva
 11. Ing. arch. Rudolf ŽÁKOVSKÝ – člen predstavenstva

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA (2017 – 2019)

 1. Ing. arch. Juraj HANTABAL – člen disciplinárnej komisie
 2. Ing. arch. Zoltán HOLOCSY – člen disciplinárnej komisie
 3. Ing. arch. Martin KUSÝ, ml. – člen disciplinárnej komisie
 4. akad. arch. Štefan MITRO – člen disciplinárnej komisie
 5. Ing. arch. Pavol MRÁZEK – člen disciplinárnej komisie
 6. Ing. Peter PASEČNÝ – člen disciplinárnej komisie
 7. Ing. arch. Ľubomír PERÁČEK – člen disciplinárnej komisie
 8. Ing. arch. Daniel PRIEHODA – člen disciplinárnej komisie
 9. doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD. – člen disciplinárnej komisie
 10. Ing. arch. Pavel SUCHÁNEK – člen disciplinárnej komisie
 11. Ing. arch. Tomáš ŠEBO – člen disciplinárnej komisie
 12. Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ – člen disciplinárnej komisie

 

 1. JUDr. Juraj BABIŠ – právnik
 2. JUDr. Milan GOCNÍK – právnik
 3. JUDr. David SOUKENÍK – právnik

 

PREROKOVANÉ MATERIÁLY:

 

  Stav nášho staviteľstva - príhovor 1. podpredsedu SKA Ing. arch. P. Paňáka (137,6 KiB, 120 hits)

  Štandardy služieb architekta a postupy stanovenia honoráru (109,8 KiB, 374 hits)

 

SCHVÁLENÉ MATERIÁLY:

 

  Uznesenie Valného zhromaždenia 20. mája 2017 (440,8 KiB, 172 hits)

  Príloha č. 1 - Správa o činnosti SKA za XII. volebné obdobie (555,8 KiB, 115 hits)

  Príloha č. 2 - Správa volebnej komisie VZ 2017 (280,6 KiB, 97 hits)

  Príloha č. 3 - Zmena Štatútu Slovenskej komory architektov z 20. mája 2017 (193,8 KiB, 87 hits)

  Príloha č. 4 - Zmena Disciplinárneho poriadku Slovenskej komory architektov z 20. mája 2017 (210,4 KiB, 98 hits)

  Príloha č. 5 - Návrh rozpočtu 2017-2018 (453,3 KiB, 100 hits)

  Príloha č. 6 - Overená Účtovná závierka za rok 2016 (541,2 KiB, 85 hits)