Valné zhromaždenie

XX. Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov 2019

dňa 18. mája 2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta č. 9 v Bratislave.

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch VZ.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SKA:

 

PREDSTAVENSTVO SKA (2019 – 2021)

 1. Ing. arch. Iľja SKOČEK – predseda
 2. Ing. arch. Kornel KOBÁK – 1. podpredseda
 3. Ing. arch. Imrich PLEIDEL – podpredseda
 4. Ing. arch. Matej GRÉBERT – člen predstavenstva
 5. Ing. Eugen GULDAN, PhD. – člen predstavenstva
 6. Ing. arch. Juraj HANTABAL – člen predstavenstva
 7. Ing. arch. Martin KUSÝ – člen predstavenstva
 8. Ing. arch. Ivan MASÁR – člen predstavenstva
 9. Ing. arch. Juraj ŠUJAN – člen predstavenstva
 10. Mgr. arch. Nora VRANOVÁ – členka predstavenstva
 11. Ing. arch. Rudolf ŽÁKOVSKÝ – člen predstavenstva

DISCIPLINÁRNA KOMISIA (2019 – 2021)

 1. Ing. arch. Michaela HANTABALOVÁ – členka disciplinárnej komisie
 2. Ing. arch. Zoltán HOLOCSY – člen disciplinárnej komisie
 3. Ing. arch. Alan KRAJČÍR – člen disciplinárnej komisie
 4. Ing. arch. Pavol MRÁZEK – člen disciplinárnej komisie
 5. Ing. Peter PASEČNÝ – člen disciplinárnej komisie
 6. Ing. arch. Ľudmila SAUDREAU – členka disciplinárnej komisie
 7. Ing. arch. Branislav SEPŠI – člen disciplinárnej komisie
 8. doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD. – člen disciplinárnej komisie
 9. Ing. arch. Pavel SUCHÁNEK – člen disciplinárnej komisie
 10. Ing. arch. Tomáš ŠEBO – člen disciplinárnej komisie
 11. Akad. arch. Dušan VOŠTENÁK – člen disciplinárnej komisie
 12. Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ – člen disciplinárnej komisie

 

 1. JUDr. Juraj BABIŠ – právnik
 2. JUDr. Milan GOCNÍK – právnik
 3. JUDr. David SOUKENÍK – právnik

 

PREROKOVANÉ MATERIÁLY:

 

  Správa "Stav našich stavcov" (142,8 KiB, 235 hits)

 

SCHVÁLENÉ MATERIÁLY:

 

  Zmena Štatútu Slovenskej komory architekvot z 18.5.2019 (189,3 KiB, 249 hits)

  Overená účtovná závierka za roky 2017 - 2018 overená audítorom (127,0 KiB, 185 hits)

  Návrh rozpočtu SKA na rozpočtové obdobie 2019-2020 (416,8 KiB, 249 hits)

 

CEZAAR