Tlačivá

  Prihláška za dobrovoľného člena (41,5 KiB, 1 160 hits)

  Všeobecné podmienky platenia príspevkov na činnosť orgánov komory (12,2 KiB, 1 211 hits)

  Tlačivo - Žiadosť na skúšku (97,0 KiB, 2 888 hits)

  Prehľad právnych predpisov ku skúške (29,5 KiB, 3 122 hits)

  Žiadosť o overenie súťažných podmienok (41,5 KiB, 879 hits)

  účtovný doklad - autorizačná skúška (33,0 KiB, 1 007 hits)

  Ziadosť o zapísanie do zoznamu AA (43,0 KiB, 397 hits)

  Ziadosť o zapísanie do zoznamu KA (43,5 KiB, 259 hits)

  Žiadosť o registráciu HA (58,5 KiB, 317 hits)

  Žiadosť o registráciu HKA (59,0 KiB, 239 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 601 hits)