Vyjadrenie Predstavenstva SKA k medializovaným informáciám o činnosti Združenia domových samospráv, o.z.

Slovenská komora architektov (SKA) sa v rámci plnenia svojich zákonných úloh – starostlivosti o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia, ako aj obhajoby profesijných práv architektov a krajinných architektov – zasadzuje za vytváranie kvalitného právneho prostredia procesov a správnych konaní v územnom plánovaní a výstavbe. Pokračovať v čítaní

CEZAAR