Memorandum o spolupráci s FAD STU

Uvedomujúc si význam povolania architekt a architektka v rozvoji kultúry Slovenskej republiky, v budovaní vzájomnej spolupráce a v upevňovaní profesijných vzťahov, podieľajúc sa na rozvoji Európskej kultúrnej identity a upevňovaní spoločenského poslania povolania architekt a architektka a nadväzujúc na najlepšie tradície spolupráce a vzájomnej pomoci architektov a architektiek Pokračovať v čítaní

Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí // Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy / webináre

Karpatský rozvojový inštitút organizuje webináre, ktoré sú súčasťou série vzdelávacích udalostí pre zvýšenie odbornej kapacity urbanistov, architektov, krajinných architektov, územných plánovačov a špecialistov z príbuzných disciplín v oblasti možností reakcie na zmenu klímy, so zameraním najmä na transformáciu princípov a procesov urbánneho rozvoja. Sú postavené na vzájomnej diskusii/výmene názorov účastníkov. Pokračovať v čítaní

CEZAAR