OZNAM O NEKOREKTNEJ SÚŤAŽI

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov upozorňuje svojich členov, že súťažné podmienky Medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na návrh relaxačného a hotelového komplexu v obci Banka (Piešťany), nie sú v súlade s pravidlami korektného súťaženia ani s v súlade s právnymi predpismi.

Pokračovať v čítaní

SÉRIA PREDNÁŠOK: EURÓPSKY DOHOVOR O KRAJINE, STRATEGICKÝ ROZVOJ SKALICE, MOŽNOSTI ROZVOJA VIDIEKA, PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA SLOVENSKU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska, si Vás týmto dovoľujú pozvať na cyklus prednášok, ktoré sa uskutočnia v nižšie uvedených časoch a priestoroch. Prosíme o rozšírenie tejto pozvánky medzi vašich študentov 4 a 5 ročníka, ako aj ďalších záujemcov.

Pokračovať v čítaní

KOLKOKVIUM: MODERNÁ ARCHITEKTÚRA AKO PAMIATKA

Ústav stavebníctva a architektúry SAV v spolupráci s DOCOMOMO Slovensko organizuje dňa 11. novembra 2010 vedecké kolokviumModerná architektúra ako pamiatka, ktorého cieľom je predstaviť aktuálne výsledky výskumu dvoch projektov podporovaných agentúrami APVV a VEGA a iniciovať interdisciplinárnu odbornú diskusiu o podmienkach a možnostiach obnovy pamiatok modernej architektúry. Medzi hlavné okruhy otázok budú patriť o. i. nasledovné: Akú úlohu zohrávajú pri hodnotení pamiatok modernej architektúry pamiatkové ústavy a akú vedecké inštitúcie? Ako skĺbiť záujmy ochrany pamiatky a záujmy investora? Aké kompromisy smie pri zásahu do pamiatkovo chránenej stavby robiť architekt? Ako zachovať originál? Je možné či dokonca potrebné pamiatky modernej architektúry tepelne izolovať? Môže si pamiatka modernej architektúry uchovať starobu a ako?

Pokračovať v čítaní

CEZAAR