Register diel

Naposledy pridané diela.

105/2019 - KC Scala – rekonštrukcia kina Scala a dostavba objektu záhradného kina
Autori:
Andrea MACEJKOVÁ
Miroslav MACEJKO
Adam MACEJKO


Základná charakteristika diela:
Základná charakteristika diela: Rekonštrukcia pôvodnej stavby kina Scala, dostavba priestorov v časti letného kina-nová scéna multifunkčného objektu. Letné kino umiestnené na streche nového objektu. riešené predpolie pred historickým objektom kina Scala, riešený verejný priestor na mieste súčasného parkoviska v severnej časti navrhovaného nového objektu záhradného kina. Zdokumentovanie diela: Rekonštrukcia historického objektu kina Scala vyzdvihuje kvality pôvodného objektu, rieši nedostatočné priestory zázemia prístavbou v západnej časti pôvodného objektu, nový objekt záhradného kina-multifunkčná sála je nastavená na variabilné využívanie tohto objektu, strecha nového objektu je využitá na záhradné kino s malým zázemím. predpolie vstupu do objektu novej budovy /súčasné parkovisko/ je navrhované variantnými riešeniami využitia tejto plochy-verejný priestor ako trhovisko, hľadisko, skatepark, etc... Rovnako sa v návrhu zamýšľame nad úpravou komunikácie smerom z ulice Masarykova k novej budove záhradného kina. Pre zásobovanie a parkovanie je zvolený vstup z južnej strany objektu. Nová budova záhradného kina je navrhovaná s prepadliskom a s povraziskom.104/2019 - Rekonštrukcia domu smútku Prešov Šváby+interiér
Autori:
Andrea MACEJKOVÁ
Miroslav MACEJKO
Adam MACEJKO


Základná charakteristika diela:
Nový návrh funkčného rozmiestnenia priestorov, prístavba o vstupné priestory a priestory hlavnej sály, priestoru rajskej záhrady, vstupnej rampy a vstupných prestrešení. Zdokumentovanie diela: vytvorenie dvoch samostatných obradných priestorov-hlavnej sály a miestnosť poslednej rozlúčky. Vytvorenie základného územia domu smútku s rampou a prístupovou komunikáciou pre transport, vytvorenie rajskej záhrady, vstupných priestorov, novej hygieny a zázemia vzduchotechniky. V celkovej rekonštrukcii a dostavby sa dbalo na zachovanie hmotovej rovnováhy a zachovanie umeleckých a materiálových kvalít pôvodného objektu-travertínová podlaha, mozaika na čelnej fasáde, sochárske dielo miestneho umeleckého sochára Fedora Vica.103/2018 - Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami - RD POT
Autori:
Martin ČOMOR


Základná charakteristika diela:
Základná charakteristika diela: Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami je situovaný v novovzniknutej obytnej zóne na perifériu mesta Senec. Jedná sa o dvojpodlažný objekt so štvorcovým pôdorysom. Budova pozostáva zo samostatných bytových jednotiek navrhnutých každom podlaží osobitne. Sú obslúžené komunikačným priestorom so schodiskom a skladovými priestormi na nároží v hlavnom vstupe do budovy. Vonkajšie plochy terasy prislúchajú bytu na prízemí. Byt na druhom nadzemnom poschodí je vybavený zväčšenou terasou, ktorá je tvorená uskočením fasády.102/2018 - Prevádzková budova generálneho riaditeľstva TATRASKLO
Autori:
Jozef DANÁK


Základná charakteristika diela:
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA TATRASKLO, Trnava, Trhová 2, Jozef Danák, 1975-1976 projekt, realizácia Administratívna budova riaditeľstva firmy Tatrasklo v Trnave pre 150 zamestnancov stojí priamo v historickom jadre mesta a akoby chcela svojím členením reagovať na jeho drobnú štruktúru. Tu sa už začína rozklad veľkých architektonických objemov rozsiahlej povojnovej výstavby, hoci zatiaľ iba intenzívnym prekomponovávaním moderných vzorov. Architekt rozčlenil budovu do troch celkov spojených užšími kŕčkami nielen pôdorysne , ale aj v siluete: v popredí je hmota zasadacej siene, hlavné kancelárske priestory za ním terasovito stúpajú k veži schodiska zakončenej zubatým objemom. Literatúra: Blažo, R.: Administratívna budova Tatrasklo. Projekt 17, 1975, č. 6, s. 20 - 21.101/2018 - Viladom OLILEA
Autori:
Ondrej BOBER


Základná charakteristika diela:
Viladom situovaný na konci ulice v minimalistickom štýle v symbióze s prostredím a voľnom priestupe Exteriér/Interiér formou posuvných bezbariér zasklení, rozdelený na detskú zónu/centrálnu zónu/rodičov zónu v exteriéri s hosťovským objektom kontajner a biojazierko.