Register diel

41/2010 - 4 rodinné domy v Kráľovskom údolí, Baratislava

18/2007 - Administratívna budova INGSTEEL, Bratislava

23/2009 - Administratívna budova štátnej pokladnice, Bratislava

1/2006 - Administratívna budova Stredoslovenského KNV

37/2010 - Amfiteáter na Búdkovej ceste, Bratislava

98/2018 - Areál bývalých kasární na ul.J. Kréna v Novom Meste Nad Váhom

42/2010 - Bariérové bytové domy - sociálne bývanie - I. etapa, Bratislava - Devínska Nová Ves, časť Kostolné

71/2011 - Bratislavské podhradie, Zóna Zuckermandel,

9/2007 - Budova centrály VÚB, Bratislava

31/2010 - Budova Slovenského rozhlasu na Mýtnej ul. v Bratislave

45/2011 - Budova ústredia Prvej stavebnej sporiteľne, Bajkalská ul., Bratislava

52/2011 - Bytové domy Čachtická, Nové Mesto nad Váhom, 1. etapa

53/2011 - Bytové domy Čachtická, Nové Mesto nad Váhom, 2. etapa

99/2018 - Bytové domy pri potoku

93/2015 - Bytové domy Šaľa, Kráľovská ul.

91/2015 - Bytový do Handlová

64/2011 - Bytový dom A + B

30/2010 - Bytový dom na Medenej ul. v Bratislave

67/2011 - BYTOVÝ DOM OCTOPUS HABITAT BRATISLAVA

8/2007 - Bytový dom „D“, Šamorín

21/2009 - Bytový dom, Malacky

38/2010 - Bytový súbor na Machnáči, Bratislava

17/2007 - Café Metropol, Bratislava

97/2018 - CAMPUS STU - architektonicko-urganistická štúdia

51/2011 - Condominium Renaissance, Bratislava - Dlhé Diely

76/2014 - Divadelna fakulta VŠMU, Bratislava

19/2008 - Dom kultúry ROH Banská Bystrica

12/2007 - Dom nábytku ATRIUM, Bratislava

3/2006 - Dostavba Krajského úradu v Banskej Bystrici - nadstavba a vstavba

2/2006 - Dostavba Krajského úradu v Banskej Bystrici - zasadačky I., II.

11/2007 - Evanjelický kostol, Nitra – Staré Mesto

16/2007 - Expozitúra Národnej banky Slovenska, Lučenec

55/2011 - Fontána času, Nové Mesto nad Váhom

82/2015 - Galéria FOCESA

7/2007 - Garáže Westend, Bratislava

27/2010 - Hotel Dukla, Bratislava

32/2010 - Hotel Liptov, Jasná

20/2009 - Hotel Marrols, Bratislava

94/2016 - Humanizácia Bratislava – Petržalka, urbanistická štúdia

65/2011 - Interiér Slovenskej komory architektov, Panská 15, Bratislava

109/2019 - KC CINTORÍN BRATISLAVA VÝCHOD, t.č. Cintorín Vrakuňa (Ružinov)

105/2019 - KC Scala – rekonštrukcia kina Scala a dostavba objektu záhradného kina

107/2019 - Mestský cintorín Prešov - Šváby

72/2012 - Modulové domy NEST BOX

22/2009 - Nadstavba nad administratívnu budovu Národného centra zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26

81/2015 - Námestie S.H. Vajanského v Martine – urbanisticko arch. štúdia

84/2015 - Obchodný dom v Šali

15/2007 - Obytný dom Nad Lúčkami, Bratislava

46/2011 - Obytný komplex Prvej stavebnej sporiteľne a Tatra banky, Stromová ul., Bratislava

48/2011 - Obytný súbor Karloveské rameno, Bratislava

26/2010 - Obytný súbor Košická ul.

49/2011 - Obytný súbor Opoj Pod hájom

47/2011 - Obytný súbor ROZADOL, Ružová Dolina, Bratislava

100/2018 - OMNIA BUSINESS CENTER

80/2015 - Pešia zóna Šaľa

79/2015 - Pešia zóna – Centrum Nové Zámky

75/2013 - PETRŽALKA CITY

66/2011 - Polyfunkčný areál /Enchanté/ Škultétyho 15 a 17, Prešov

36/2010 - Polyfunkčný bytový dom „Pentagon“, Podunajské Biskupice, Bratislava

39/2010 - Polyfunkčný dom na Mikuláškej ulici, Bratislava

63/2011 - Polyfunkčný objekt Cassovar Biznis Centrum I.

62/2011 - Polyfunkčný objekt TatraCity

102/2018 - Prevádzková budova generálneho riaditeľstva TATRASKLO

92/2015 - Prístavba a rekonštrukcia budovy správy katastra Galanta

43/2010 - Prognóza dlhodobého rozvoja Bratislavy

33/2010 - Radové rodinné domy, Fialkové údolie, Bratislava

58/2011 - Regulačný plán Městské památkové rezervace Nový Jičín - urbanistická koncepcia územia

96/2016 - Rekonštrukcia a prestavba obj. č. 4, 5, Jakubovo námestie, Bratislava SÍDLO KONGREGÁCIE A ZARIADENIE PRE SENIOROV

104/2019 - Rekonštrukcia domu smútku Prešov Šváby+interiér

59/2011 - Rekonštrukcia nádvoria kostola ECAV - Nové Mesto nad Váhom

108/2019 - Rekonštrukcia námestia mesta Sabinov

54/2011 - Rekonštrukcia námestia Slobody, Nové Mesto nad Váhom

34/2010 - Reprezentačné zariadenie Javorina, Vysoké Tatry

50/2011 - Rezidencia Bárdošov, Bratislava

106/2019 - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka - urbanistická štúdia

78/2014 - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

10/2007 - Rímskokatolicke Pastoračné Centrum, Bratislava

24/2009 - RIVERK PARK II. – Predbežný hmotovo priestorový a funkčný prevádzkový návrh

90/2015 - Rodinný dom H

103/2018 - Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami - RD POT

88/2015 - Rodinný dom v Osade

74/2013 - Rodinný dom, Trenčín

73/2013 - Rodinný dom, ul. Na Stráni, Bratislava

28/2010 - Sídlisko „Februárka“ na Račianskej ulici

35/2010 - Sídlisko „Medzi Jarkami“, Podunajské Biskupice, Bratislava

77/2014 - Slovenský pavilón EXPO Zaragoza 2008

83/2015 - Športovo-relaxačný areál v Malinove

60/2011 - Stredisko chovu koní Ľupčianska Magura

40/2010 - Sústredená výstavba rodinných domov Chorvátky Grob - Čerešňové - Čierna Voda

61/2011 - SVEC 2011 - Samosprávne výchovno-edukačné centrum

5/2007 - TATRACENTRUM, Bratislava

69/2011 - Televízna veža, Bratislava - Kamzík

29/2010 - Účelové zariadenie Úradu vlády Slovenskej republiky Hotel Bôrik

56/2011 - Urbanistická koncepcia Územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom

57/2011 - Urbanistická koncepcia Územného plánu rekreačnej zóny Zelená Voda - Nové Mesto nad Váhom

86/2015 - Vila B

13/2007 - Vila Devín, Bratislava-Devín

14/2007 - Vila HROZNO, Bratislava

95/2016 - Vila Mudroňova, Bratislava

87/2015 - Vila na rovine

85/2015 - Vila na záhrade

89/2015 - Vila pri Váhu

101/2018 - Viladom OLILEA

44/2011 - Vstupné objekty areálu Slovenskej televízie, Mlynská dolina

6/2007 - WESTEND, Bratislava

25/2010 - Základná škola na Dubovej ulici, Bratislava

4/2006 - Zateplenie budovy Krajského úradu Banská Bystrica - rekonštrukcia fasád

70/2011 - Zlaté Piesky Bratislava - urbanistická štúdia zóny