Register diel

Naposledy pridané diela.

103/2018 - Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami - RD POT
Autori:
Martin ČOMOR


Základná charakteristika diela:
Základná charakteristika diela: Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami je situovaný v novovzniknutej obytnej zóne na perifériu mesta Senec. Jedná sa o dvojpodlažný objekt so štvorcovým pôdorysom. Budova pozostáva zo samostatných bytových jednotiek navrhnutých každom podlaží osobitne. Sú obslúžené komunikačným priestorom so schodiskom a skladovými priestormi na nároží v hlavnom vstupe do budovy. Vonkajšie plochy terasy prislúchajú bytu na prízemí. Byt na druhom nadzemnom poschodí je vybavený zväčšenou terasou, ktorá je tvorená uskočením fasády.102/2018 - Prevádzková budova generálneho riaditeľstva TATRASKLO
Autori:
Jozef DANÁK


Základná charakteristika diela:
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA TATRASKLO, Trnava, Trhová 2, Jozef Danák, 1975-1976 projekt, realizácia Administratívna budova riaditeľstva firmy Tatrasklo v Trnave pre 150 zamestnancov stojí priamo v historickom jadre mesta a akoby chcela svojím členením reagovať na jeho drobnú štruktúru. Tu sa už začína rozklad veľkých architektonických objemov rozsiahlej povojnovej výstavby, hoci zatiaľ iba intenzívnym prekomponovávaním moderných vzorov. Architekt rozčlenil budovu do troch celkov spojených užšími kŕčkami nielen pôdorysne , ale aj v siluete: v popredí je hmota zasadacej siene, hlavné kancelárske priestory za ním terasovito stúpajú k veži schodiska zakončenej zubatým objemom. Literatúra: Blažo, R.: Administratívna budova Tatrasklo. Projekt 17, 1975, č. 6, s. 20 - 21.101/2018 - Viladom OLILEA
Autori:
Ondrej BOBER


Základná charakteristika diela:
Viladom situovaný na konci ulice v minimalistickom štýle v symbióze s prostredím a voľnom priestupe Exteriér/Interiér formou posuvných bezbariér zasklení, rozdelený na detskú zónu/centrálnu zónu/rodičov zónu v exteriéri s hosťovským objektom kontajner a biojazierko.100/2018 - OMNIA BUSINESS CENTER
Autori:
Ľubomír FUŇA
Martin VANKO


Základná charakteristika diela:
existujúce proporcie výstavby v Ružinove a rozšíriť a doplniť areál spoločnosti OMNIA o moderné kancelárske priestory, služby a moderne riešené byty. Na riešené územie sme osadili štyri šesťpodlažné nadzemné objekty obdĺžnikového pôdorysu. Objekty sú osadené v pravidelných rozostupoch, čím v parteri vytvárajú medzi sebou verejne prístupné zelené plochy so sadovými úpravami. Z dôvodu zachovania tohto charakteristického obrazu verejne prístupných zelených vnútroblokov je v podzemí umiestnená prakticky celá statická doprava a technické zázemie objektu. Podzemné parkovisko má dve podzemné podlažia s parkovacími státiami pre obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov OBC. OMNIA BUSINESS CENTER je tvorený piatimi navzájom prepojenými objektmi. Štyri šesťpodlažné nadzemné objekty obdĺžnikového pôdorysu sú osadené v severojužnej osi. Pod týmito objektmi a pod úrovňou terénu sa nachádza piaty objekt podzemnej garáže, ktorý má dve podzemné podlažia. Objekty B a C sú navrhované s funckiou administratívy. Objekty A a D so zmiešanou funkciou, kde prvé dve nadzemné podlažia slúžia pre administratívne účely a ostatné 4 nadzemné podlažia pre funkciu bývania. Hlavné vstupy do objektov sú vytvorené ústúpením časti podlažia prízemia a tiež vytvorením pasáže, prechádzajúcej krížom cez objekty. Každý z objektov má samostatný vstup do administratívnej časti a v prípade objektov A a D aj do časti bývania..99/2018 - Bytové domy pri potoku
Autori:
Matúš POLÁK
Martin REZNÍK
Juraj MAKOVÝ


Základná charakteristika diela:
Základná charakteristika diela: Štvorica menších bytových domov sa nachádza v pokojnom prírodnom prostredí v blízkosti potoka. V jednom bytovom dome sa nachádza len 6 bytových jednotiek, čo dodáva pocit väčšieho komfortu a intimity. Koncept riešenia spočíva v tom, že každý byt má vlastnú terasu alebo predzáhradku. Tým sa dosiahlo pocitu bývania v rodinnom dome. Na projekte sme úplne vylúčili zábradlia, namiesto nich budú terasy olemované tehličkami v perforovanej štruktúre.