Register diel

Naposledy pridané diela.

105/2019 - KC Scala – rekonštrukcia kina Scala a dostavba objektu záhradného kina
Autori:
Andrea MACEJKOVÁ
Miroslav MACEJKO
Adam MACEJKO


Základná charakteristika diela:
Základná charakteristika diela: Rekonštrukcia pôvodnej stavby kina Scala, dostavba priestorov v časti letného kina-nová scéna multifunkčného objektu. Letné kino umiestnené na streche nového objektu. riešené predpolie pred historickým objektom kina Scala, riešený verejný priestor na mieste súčasného parkoviska v severnej časti navrhovaného nového objektu záhradného kina. Zdokumentovanie diela: Rekonštrukcia historického objektu kina Scala vyzdvihuje kvality pôvodného objektu, rieši nedostatočné priestory zázemia prístavbou v západnej časti pôvodného objektu, nový objekt záhradného kina-multifunkčná sála je nastavená na variabilné využívanie tohto objektu, strecha nového objektu je využitá na záhradné kino s malým zázemím. predpolie vstupu do objektu novej budovy /súčasné parkovisko/ je navrhované variantnými riešeniami využitia tejto plochy-verejný priestor ako trhovisko, hľadisko, skatepark, etc... Rovnako sa v návrhu zamýšľame nad úpravou komunikácie smerom z ulice Masarykova k novej budove záhradného kina. Pre zásobovanie a parkovanie je zvolený vstup z južnej strany objektu. Nová budova záhradného kina je navrhovaná s prepadliskom a s povraziskom.

Warning: opendir(/nfsmnt/hosting2_1/8/c/8cb02260-2562-4658-8840-4ef71963b68f/komarch.sk/web/wp-content/uploads/register/1052019/): failed to open dir: No such file or directory in /nfsmnt/hosting2_1/8/c/8cb02260-2562-4658-8840-4ef71963b68f/komarch.sk/web/wp-content/plugins/RegisterDiel.php on line 264


Warning: readdir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /nfsmnt/hosting2_1/8/c/8cb02260-2562-4658-8840-4ef71963b68f/komarch.sk/web/wp-content/plugins/RegisterDiel.php on line 270

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /nfsmnt/hosting2_1/8/c/8cb02260-2562-4658-8840-4ef71963b68f/komarch.sk/web/wp-content/plugins/RegisterDiel.php on line 274