Právny servis

 

Právne poradenstvo pre členov Slovenskej komory architektov

Vážené kolegyne a kolegovia,
na základe opakovaných podnetov, ktoré sme obdržali od členov Slovenskej komory architektov, dovoľujem si Vás informovať o novej službe, ktorá zahŕňa možnosť právneho poradenstva členom SKA. Služby právneho poradenstva poskytuje externá právna konzultantka, dlhoročná členka autorizačnej komisie a následne výboru, JUDr. Oľga Kopšová. V prípade, že budete mať záujem konzultovať právnu otázku, prosím, obráťte sa na úrad SKA (kontaktná osoba: Michaela Marošová, marosova@komarch.sk, 0910 443 413), prostredníctvom, ktorého si môžete dohodnúť konkrétny termín stretnutia. V rámci tohto pilotného programu má každý člen SKA možnosť jednej bezplatnej právnej konzultácie ročne. Po prvom roku uvedená služba, jej využitie a potreba sa opätovne prehodnotia.

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda Slovenskej komory architektov